Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 32   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ја се попе уз полаче полако
0002 и погледа низ то древје високо
0003 где девојке дивно коло изводе
0004 међу њима виторого јеленче;
0005 и ја узе лук и стреле перане
0006 да устрелим виторого јеленче;
0007 не устрели виторого јеленче,
0008 већ устрели две најбоље девојке.
0009 Дадоше ми оба болна да лечим,
0010 мени мило оба болна лечити.
0011 Ја им дајем шећер шербет да пију,
0012 ја им дајем аџијазму да гризу.
0013 Оне неће шећер шербет да пију,
0014 нити хоће аџијазму да гризу.
0015 Ја им стерем мекан душек на душек,
0016 оне неће на душеку да леже.
0017 Ја их водим трећи данак у [х]амам,
0018 оне хоће трећи данак у хамам
0019 јоште хоће с леве руке на десну.
0020 Ја се попе уз полаче полако
0021 те погледа низ то древје високо
0022 где невесте дивно коло изводе,
0023 међу њима сура бела кошута.
0024 Ја узео лук и стреле перане
0025 да устрелим суру белу кошуту.
0026 Не устрелих суру белу кошуту,
0027 веће стрели две најбоље невесте.
0028 Дадоше ми оба болна да видам,
0029 мени мило оба болна видати.
0030 Ја им дајем шећер шербет да пију,
0031 оне неће шећер шербет да пију.
0032 Ја им дајем аџијазму да гризу,
0033 оне неће аџијазму да гризу.
0034 Ја им стерем мекан душек на душек,
0035 оне неће на душек да леже.
0036 Ја их водим трећи данак у хамам,
0037 оне хоће трећи данак у хамам
0038 јоште хоће с леве руке на десну.
0039 Ја се попе уз полаче полако
0040 и погледа низ то древје високо
0041 где јунаци дивно коло изводе,
0042 међу њима виторого јелен[ч]е.
0043 Да устрелим виторога јелена
0044 не устрели -----[виторога јелена],
0045 веће стрели два најбоља јунака -
0046 дадоше ми оба болна да видам,
0047 ја не хте ниједнога да видам.
0048 Поклони им две најбоље невесте
0049 којено сам својом стрелом ранио,
0050 а остави две најбоље девојке
0051 једну себи, другу брацу мому.

Интервенције:
полате = полаче (палате, палаче)
древi'е= древје (дрвје, дрвље?)
дѣвоiке (јат = е?)
т = д (дивно)
ћ = ђ (међу)
ни = њи (њима)
к = г (виторого)
е = је (јеленче)
стрѣле (јат = е)
i= ј (најбоље)
лѣчим (јат = е)
ихмь = им
агисмисћу = аџијазму (Геземан)
аман, хамань = хамам
ѡще = јоште
лѣве (јат = е)
невѣсте (јат = е)
бѣла (јат = е)
нећу = неће
стѣрем (јат = е)
лежу = леже
водум = водим
вiьсоко = високо
наiболих юнаках = најбоља јунака
тц = ц (брацу)

Напомене:
у оригиналу: полате; можда као далматинско полача?
агисмисћа - код Геземана: аџијазма
стих 42: јеленче, према стиховима 4-7
стих 44: у рукопису, и код Геземана, тачкице/цртице; по смислу, мора доћи виторога јелена

Коментар:
Љубавна / сватовска лирска песма. Повољна ловина.
Варијанте: Вук, СНП I, 481; Вук, СНП V, 525; Недић 1975: 712