Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 30   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Заљубио jе владика
0002 емирке младе кадуне.
0003 Зачули су га емири
0004 те хоће да га уфате,
0005 владику да ми потурче,
0006 а момке да му обесе.
0007 И уфатише владику.
0008 Владика седи те плаче,
0009 ем баш га емир тешио:
0010 „Мучи, не плачи владико,
0011 у мене има три ћери,
0012 теби даћу најмлађу.“
0013 И утеши се владика
0014 и дадоше му емирку
0015 баш емирову младу ћер.
0016 И затруднела емирка
0017 захтела рибе од мора.
0018 И отиде тај владика
0019 од мора рибе донети
0020 и нагнуо се на море
0021 и погледа у море
0022 да ли му чалма приличи.
0023 Чалма му не приликује
0024 и баци чалму у море
0025 и он отиде у гору
0026 да покаје своје грехове.
0027 Чекала га је емирка
0028 за три дна и за три ноћи.
0029 Када видила емирка
0030 да јој не дође владика,
0031 истрже оштре ножове
0032 удари себе у срдашце:
0033 „Када ми [ниј]е владике,
0034 нек['] није мене емирке.“

Интервенције:
е = је
катане = кадуне
мум'ке = момке
овѣзу (јат = е) обесу = обесе
тѣшиѡ (јат = е)
ћ = ђ i= ј (најмлађу)
с = з (затруднела)
ѿ = од
донѣти ( јат = е)
даил'му = да ли му
прѣличе (јат = и)
i= и (приликује)
грѣховь (јат = е) = грехове
ωи = јој
з = с (истрже)

Напомене:
стих 33: и Геземан и рукопис: мие; могућа су два читања: 1. ми није и 2. није. У другом случају, претпоставља се писарева грешка (упор. следећи стих: ние).

Коментар:
Лирско-епска песма, балада. Владика се турчи због девојке, а када се покаје и оде у гору, трудна девојка изврши самоубиство.
Варијанте: Krstić 1984: М 4, 2: 281, Р 5, 5, 3: 327.
Литература: Krnjević 1986: 141