Стране:   Геземан:  1   2   3   4      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   < Претходна   Песма бр. 24   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Оправља се аго Асанаго
0002 у Хрвате, на своје тимаре
0003 а у двору никог не оставља
0004 разма сестру, гонџе Умијану
0005 и Кумрију, танану робињу.
0006 Асанага сестру свјетовао:
0007 "Мила сестро, драга душо моја,
0008 ви за сунцем дворе затворајте,
0009 за акшама вечер вечерајте,
0010 криј се, секо, немој исходити
0011 да т' не види беже Белил-беже
0012 ако те види, он ће т' обљубит[и]."
0013 Што је братац сестру свјетовао
0014 све је сестра за савјет примала:
0015 за сунцем је врата затворала,
0016 за акшама млада вечерала.
0017 Нестало трећи данак воде
0018 и отиде Кумрија робиња
0019 да донесе студене водице.
0020 Угледа ју беже Белил-беже
0021 пак отиде за њом на водицу.
0022 Говорио беже Белил-беже:
0023 "Кумро, душо, где ти Умка спава?"
0024 Кумрија му оштро одговара:
0025 "Ид['] одавле, беже Белил-беже,
0026 што ти питаш где ми Умка спава?
0027 Умка спава у каменој кули
0028 на кули су деветора врата
0029 а на врати девет капиџије,
0030 више главе паун птица поје
0031 паун поје, кула му отпјева
0032 ту не може туђи јунак доћи."
0033 Машио се беже Белил-беже
0034 машио се руком у џепове
0035 извадио тридесет дуката
0036 те их даде Кумрији робињи:
0037 "Нај ти, Кумро, тридесет дуката
0038 те ти узми вина и ракију
0039 те ти опој младе капиџије
0040 а пауну ти замрси перје
0041 нек се паун о перју забави,
0042 ја ћу вам у јацију доћи."
0043 Узе Кумрија тридесет дуката
0044 пак узела и вина и ракије,
0045 опојила младе капиџије,
0046 пауну је замрсила перје.
0047 А када је у јацију било,
0048 седе Умка јацију клањати
0049 а Кумрија душек простирати,
0050 стаде громња по бијелој кули.
0051 Говорила гонџе Умијана:
0052 "Хе Кумрија, танена робиња,
0053 јесу л['] кули затворена врата?"
0054 Кумрија јој оштро одговара:
0055 "Клањај, кадо, не питај за врата,
0056 ја сам кули затворила врата."
0057 Јоште оне у рјечи бијаху,
0058 на кули се отворила врата
0059 и ушета беже Белил-беже,
0060 мор ћерече на рамену носи,
0061 у руци му стручак каранфила,
0062 руком маше, каранфил мирише.
0063 Не хте Умки намаз да поквари
0064 веће седе на меке душеке.
0065 А кад је Умка намаз калдисала,
0066 испред себе [x]алију дизала,
0067 узео ју беже Белил-беже,
0068 узео ју среди по појасу,
0069 метнуо ју на мекан душек,
0070 љуби ју два дни и три ноћи.
0071 Кад је било трећи дан ујутру,
0072 оправља се беже Белил-беже.
0073 Умка вришти како змија љута:
0074 "Белил-беже, драга душо моја,
0075 кажи мени, беже Белил-беже,
0076 којом ћу се смертцом уморити,
0077 не смијем жива браца дочекати."
0078 Говорио беже Белил-беже:
0079 "Драго срце, гонче Умијана,
0080 моли бога да ти братац дође
0081 ја ћу тебе просити од браца
0082 узећу те, оставити нећу."
0083 Пак отиде беже Белил-беже.
0084 Мало вријеме постајало бјеше,
0085 стиже ага у дворове бјеле.
0086 Јоште није ни с коња сасео,
0087 ни у бјеле дворе ушетао,
0088 њему стиже она бјела књига.
0089 Књигу гледа аго Асанаго,
0090 на књигу се грохотом смијаше.
0091 Гледала га сестра Умијана
0092 паке брацу потихо говори:
0093 "Мили брајне, аго Асанаго,
0094 каква књига, од каква ли града,
0095 од каква ли градска господара?"
0096 Асанаго сестри говораше:
0097 "Умијана, драга сестро моја,
0098 добра књига и од добра града,
0099 од доброга градска господара,
0100 од Белила, првога комшије.
0101 Тебе иште беже Белил-беже
0102 а ја ћу тебе за Белила дати:
0103 у Белила спенса небројена
0104 и чиста чоха нерезана.
0105 Даћу тебе, ал['] не дам Кумрије -
0106 поред тебе и Кумрију иште."
0107 Она мучи, ништа не говори
0108 пак отписа ситну бјелу књигу
0109 те ју посла бегу Белил-бегу:
0110 "Дођи, дођи, беже Белил-беже,
0111 ја ћу теби моју сестру дати."
0112 Скочио беже Белил-беже
0113 рад скупио кићене сватове
0114 и радије оде за дјевојку.

Интервенције:
хар'вати = Хрвате
кон'че = гонџе
умѣану (јат = иј)
танѥну = танану
у рукопису: о; код Геземана: а
свѣтоваѡ (јат = је)
сь ак'шаме = за акшама
крi'и = криј
об'любить = обљубити
савѣт (јат = је)
и = ј (затворајте)
i= ј (вечерајте)
i= и (примала)
нѡм = њом
з = с (исходити)
н = њ (њом)
[се] (избачено)
ѿ = од
у рукопису: и; код Геземана: а
ѿпѣва (јат = је)
ћ = ђ (туђи)
ж = ш (машио)
кумрі'и = Кумрији
сьмрьзи = замрси
сьбави = забави
оу = у (Умка)
умѣану = Умијана
[се] за избацивање
т = д (кадо)
[оне] дуплирано, за избацивање
е = је
савѣт (јат = је)
бѣлои (јат = је)
умѣану = Умијана
ѡи = јој
ѡще = Јоште
мажи = маше
изь прѣдь = испред
срѣди (јат = е)
врѣме, бѣше (јат = ије)
нѣму = њему
смѣаше = смијаше
смием = смијем
книга = књига

Напомене:
стих 2: у Хрвате, на своје тимаре = нахија Хрвати у данашњој јужној Хрватској
стих 6: у рукопису: Асанаго; код Геземана: Асанага
стихови 24 и 54: се одговара; овај глагол се више не употребљава као повратни (ако је то икад био случај), те је повратна заменица изостављена
ст. 66: алију = халију (поњаву); мисли се на молитвени тепих који муслимани користе кад клањају

Коментар:
Епска песма. Уз помоћ робиње Бали-бег обљуби агину сестру и жени се њом уз агин пристанак.
Стилизација овог мотива показује удео жанровских законитости, јер се заплет може представити у широком распону − као лирска минијатура, романса или балада, али и помоћу епске технике.
Варијанте: из ЕР 26, 50, 107; Вук, СНП V, 420, 421, 699; Милутиновић, 95; Krstić 1984: J 1, 4, 3 – Momak obljubi devojku, pa se posle njom oženi: 235; J 2, 83 – Pomoću robinje momak provede noć kod dobro čuvane devojke: 246, p. v. 178: 622.
Литература: Schmaus 1953: 231; Krnjević 1980: 260.