Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 23   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ђурђилу си мајка вели:
0002 "Ех Ђурђиле, мили сине,
0003 ела, мајка, да те женим
0004 лепом Јелком Солуњанком."
0005 Ђурђиле си мајки вели:
0006 "А бога ми, мила мајко,
0007 женићеш ме, желићеш ме.
0008 Мене љуби бела вила,
0009 бела вила самoвила".
0010 То је мајка не слушала
0011 већ Ђурђила оженила
0012 лепом Јелком Солуњанком.
0013 Божи закон савршили
0014 и вечеру вечерали
0015 извели су двоје младо.
0016 Кад је било полуноћи,
0017 ту је дошла бела вила,
0018 бела вила самовила
0019 те Ђурђила пробудила:
0020 "Пробуди се, млад Ђурђиле,
0021 обрни се, душо моја,
0022 обрни се, загрли ме,
0023 загрли ме, пољуби ме,
0024 сад ће петли запевати
0025 ти ћеш останути".
0026 Обрну се млад Ђурђиле
0027 а остави лепу Јелку,
0028 лепу Јелку Солуњанку
0029 те загрли белу вилу,
0030 загрли ју и пољуби.
0031 Ту су петли запевали
0032 бела вила одлетила
0033 Ђурђу мртва оставила.
0034 Ту је била бела зора
0035 јарко сунце обасјало.
0036 Чекала је стара мајка
0037 да устане лепа Јелка,
0038 лепа Јелка Солуњанка
0039 и Ђурђиле мили сине
0040 ал['] ниједно не устало.
0041 И отишла мила мајка
0042 да пробуди двоје младо
0043 на врати је говорила:
0044 "Хе Ђурђиле, мили сине,
0045 како нејмаш сад срамоте
0046 да до сунца, синко, спаваш
0047 [с] лепом Јелком Солуњанком?
0048 Знаш како си говорио
0049 да се јунак женит нећеш
0050 а сад сам те оженила
0051 те ти у д[а]ну нојцу чиниш,
0052 кратке су ти тавне ноћи."
0053 И устала лепа Јелка,
0054 мајки врата отворила,
0055 стала мајки казивати:
0056 "А бога ми, мила мајко,
0057 јоште синоћ кад смо легли,
0058 ту је дошла бела вила
0059 Ђурђила је обљубила
0060 од поноћи до петала
0061 пак је Ђурђа уморила
0062 паке опет одлетила."
0063 Закукала мила мајка,
0064 мила мајка Ђурђилова,
0065 за Ђурђилом милим сином
0066 како сиња кукавица.

Интервенције:
ћ = ђ (Ђурђилу)
i= ј (мајка)
лѣпом (јат = е)
е = је
бѣла (јат = е)
сьвр'жили = савршили ж = ш
овр'нисе = осврни се = обрни се?
сь = за
пѣтли, запѣваи (јат = е)
ѿ = од
бѣла (јат = е)
с = з (зора)
обѨзало = обасјало
да устани = да устане
и ћурћила мили сине = и Ђурђиле мили сине
у рукопису: а; код Геземана: и
и = ј (нојцу)
к = г (легли)
пѣтала (јат = е)
и = ј (мајка)

Напомене:
стих 50: у рукопису: а; код Геземана: и

Коментар:
Лирско-епска песма, балада. Мајка жени сина, иако је он упозорава на освету виле-љубовце. Прве брачне ноћи вила умори младожењу.
Варијанте: Krstić 1984, A 5, 4, 3 Vila ubija momka (kada se oženi): 13 и M 3, 4, 1: 280; L 12, 5: 269; в. такође песме бр. 56, 65, 213 и напомене уз њих.
Прештампано: Крњевић 1978: 65-66
Литература: Латковић 1975: 248; Крњевић 1978: 245