Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 204   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Отиште се ораова лађа
0002 од бјелога Дубровника града.
0003 На њојзи је думен од калаја,
0004 катарка је од сухога злата,
0005 весла јој су од шимшира жута,
0006 а једеци тура ибришима.
0007 У њојзи [је] тридесет мартолоза
0008 и прид њима Марко иреизу.
0009 Што ми је лјепи иреизу Марко,
0010 јоште љепше што на Марку рухо:
0011 крмез-кафтан, сари-антерија
0012 и чиктијана [од] чисте кадифе,
0013 самур калпак у раме удара,
0014 црн му перчин по рамени пао.
0015 Гледа га Ајка дјевојка,
0016 гледајући мајку дозивала:
0017 "Ходи, мајко, да погледаш чуда:
0018 отиште се ораова лађа
0019 од бјелога Дубровника града -
0020 на њојзи је думен од калаја,
0021 катарка је од сухога злата,
0022 весла јој су од шимшира дрва,
0023 а једеци тура ибришима.
0024 У њојзи [је] тридесет мартолоза
0025 и прид њима Марко иреизу.
0026 Што ми је лијеп иреизу Марко,
0027 то је љепше на Марку рухо:
0028 гримиз-кафтан, сари-антерија
0029 и чиктијан је чикли-кадифе,
0030 самур калпак у раме удара,
0031 црн му перчин бео врат прикрио.
0032 Да ми га хоће бог у срећу дати,
0033 волила га него браца свога!"
0034 Ајки мајка потихо говори:
0035 "Мучи, Ајка, замукла се муком!
0036 Њи['] је мајка девет изродила,
0037 сви су осам умирала јадно
0038 од урока, од дјевојачкога."
0039 Јоште они у речи бијаху,
0040 повикаше тридесет мартолоза:
0041 "Умро нам [је] мартолозу Марко
0042 ни од пушке, ни од бритке сабље,
0043 већ од урока дјевојачкога."

Интервенције:
ћ = ђ
ѿ = од
бѣлога (јат = је)
ноиси = њојзи
е = је
т = д (думен)
ѡи = јој
хидеци = једеци
и пріжима = ибришима
ни = њи (њима)
лѣпи, лѣпше (јат = је)
кр'миси каф'тань = крмез-кафтан
т = д (кадифе)
церн'му = црн му
дѣвоика (јат = је) и = ј
погледишъ = погледаш
бѣлога (јат = е)
суога = сухога
дер'ва = дрва
лѣпь (јат = е)
иреиси = иреизу
пр'чин = перчин
пріклі`ѡ = прикрио
срѣћу (јат = е)
братца = браца
смук'ла = замукла
нѥ = Њи је
ум`рурола = умирала
рурока = урока
дѣвоѩчкога (јат = е)
биаху = бијаху
п = б (бритке)

Напомене:
иреиз?

Коментар:
Лирско-епска песма, балада. Уречен момак. Девојка се диви лепоти јунака, а мајка је кори, јер су тако уречена и осморица његове браће.
Варијанте: ЕР, 46, 53; Вук СНП III, 77, 86; Krstić 1984: D 1, 4 – Čini i uroci: 124
Литература: Латковић 1975: 255