Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 203   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 [С] оне стране Сибињ воде
0002 дителина до колина.
0003 По њој шета дивојчица
0004 на њојзи је кошуљица
0005 са бисером основана
0006 а дукатим нанизана.
0007 Туд ни мину царевићу,
0008 говорио царевићу:
0009 „Так['] вам бога, верне слуге,
0010 ви[ди]сте ли ви што ја видих:
0011 с оне стране Сибињ воде
0012 дителина до колина,
0013 по њој шета дивојчица
0014 на њојзи је кошуљица
0015 сва бисером основана
0016 а дукатим нанизана.
0017 Да ми хоће бог њу дати
0018 једну нојцу за љубовцу,
0019 верне слуге, волио би
0020 нег['] да ми даду до три царства,
0021 а камоли једно царство.“
0022 И бог даде царевићу
0023 те обљуби дивојчицу
0024 млогу нојцу за љубовцу.

Интервенције:
н = њ и = ј (њој)
дѣвоичица (јат = и)
с = з (њојзи)
е = је
л = љ (кошуљица)
п = б (бисером)
висте (од: видисте)
з = с (с оне)
вѣр'не (јат = е, према горе: вер'не)

Напомене:
девојчица може и екавски будући да је мешавина доследна

Коментар:
Љубавна лирска песма. Девојачка лепота опчини царевића, узима је за љубу.
Литература: Krnjević 1986: 141