Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 200   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 [С]обет купи Камер беговица
0002 све дјевојке [и] невисте младе.
0003 К њима дојде Борозановићу
0004 те говори Борозановићу:
0005 "Богом сестро, Камер-беговице,
0006 пусти ме у собет међ['] преље
0007 да ја видим своју јауклију."
0008 Говорила Камер беговица:
0009 "Побратиме, Борозановићу,
0010 у мене је рухо у потаји
0011 кој['] на двори исходило није.
0012 Оправљај се као и дјевојка
0013 те ти иди међу моје преље.
0014 Стидно ходи, гледај црној земљи,
0015 редом старо љуби у колина
0016 а удовице у бијело лице
0017 и дјевојке под ђердан у грло."
0018 Кад то чуо Борозановићу,
0019 оправља се како и дјевојка
0020 у лијепо, у рухо дјевојачко,
0021 пак отиде у собу међ['] преље.
0022 Редом старо љуби у колино
0023 и удовице у бијело лице
0024 а дјевојке под ђердан у грло.
0025 Кад пољуби Ајку у буџаку,
0026 повикала Ајка у буџаку:
0027 "Од како сам од мајке рођена,
0028 јоште слађе нисам пољубљена
0029 што ме љуби другарица Фата."
0030 Повикала једна [од] дјевојака:
0031 "Не љуби те другарица Фата,
0032 веће курва Борозановићу
0033 а и с курвом Камер-беговицом."
0034 Онда викне Ајка из буџака:
0035 "Удрите га, другарице моје,
0036 к[ој]а башлуком, која и папучом."
0037 А кад чуо Борозановићу,
0038 сави скуте, на двор побиже.

Интервенције:
дѣвоике (јат = је) и = ј
книма = к њима
поросоновићу = Борозановићу
ћ = ђ (међ)
е = је
потаи = потаји
из'хѡдило = исходило
цер'нои землі'и = црној земљи
бѣло (јат = ије)
лѣпо (јат = ије)
О = у
аику у бучѩку = Ајку у буџаку
ѿ = од
слаћа = слађе
що ми = што ме
ка = која

Напомене:
ст. 2: убацивање везника и предлаже и Геземан (стр. 329)
ст. 20: О лѣпо О рухо дѣвоѩч'ко; овде се О мора читати као у јер друкчије нема смисла

Коментар:
Лирско-епска песма, романса. Прерушен у девојку момак на прелу љуби преље.
Интернационални мотив прерушавања и овом приликом показује удео жанровских законитости при стилизацији варијанте. Осим именовања јунака, битна је и мотивација поступка. У епском систему истом преваром се служе веома млади, велики јунаци средњих времана (Грујица Новаковић), али су њихови разлози потпуно другачији (заштита народа/посестриме од насилника: Вук, СНП III, 4, 5).
Варијанте: Вук, СНП I, 736; Недић 1975: 736; Krstić 1984: T 3, 1, 9, 5 – Prerušavawe čoveka u ženu da bi poljubio devojku: 363.
Литература: Латковић 1975: 285