Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 199   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Јарко сунце, да високо ти си
0002 моја драга, да далеко ти си:
0003 нит['] си близу, ни врло далеко
0004 већ си моје срце изгорила.
0005 Рад би теби драгој глас послати,
0006 ал['] не смем од душманах мојих.
0007 Што год ходим и по свету гледам,
0008 све мени магла пред очима
0009 ил не могу тебе да видим,
0010 ил си мени драга на срда[ш]це.
0011 Нити могу лећи ни спавати,
0012 ни мојега санка упамтити
0013 или ми је срце код тебека.

Интервенције:
срдце = срце
и = ј (драгој)
аль = али
смѥм = смем (смјем не постоји, смијем није вероватно без јата)
ѿ = од
тущ'манах = душманах
свѣту (јат = е)
ил' , или – у значењу: јер
сердаце = срдашце
е = је
г = к (тебека)

ил, или = јер

Коментар:
Љубавна лирска песма. Љубавни јади и чежња.
Литература: Krnjević 1986: 141, 155