Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 2   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
001 Протулитје, драго вриме
002 сада нам долази
003 а јадовна и чемерна зима
004 пролази.
005 Ноћ је краћа, дан је дужи
006 жарко сунце сваки дан више
007 исходи, више исходи.
008 Рано станем и погледам би ли
009 скоро дан, би ли скоро дан.
010 Мисец зајде, зора приде, сунце
011 иде ван, сунце иде ван,
012 сниг на гора ледна веће изгину,
013 веће изгину.
014 Сунце грије, горњак бије,
015 сивер одлази, сивер одлази.
016 Свему вриме служи, али моја
017 памет тужи.
018 Зелене се горе, башче, травници,
019 видити је љубичицу
020 скоро процвитући etc.
021 Сиве воде по брдинах, рике текуће
022 по долинах, роса
023 по трави, роса по трави.
024 Ластавица под пенџером рано
025 цвркуће, а славичек
026 драги птичек, јошт
027 липше пива, јошт липше
028 пива,
029 јутро рано и дан и ноћ поиграва,
030 и све ноћце често се буди,
031 често се буди.
032 Шарен штиглиц, зелен грингел,
033 говедарчица сива, комар,
034 жутовољка и сеничица,
035 и сеничица [–]
036 то све пива, бога слави, тер
037 га свиме срцем слави, свака
038 птичица, свака птичица.
039 Kоси у јутру посвирују, дрозди
040 играју, дрозди играју,
041 тител кличе, сојка виче, свраке
042 се смију, свраке се смију,
043 вуга, јастреб, препелица
044 бога слави свака птичица.
045 Орао кликти на планини,
046 високо лети, високо лети.
047 Соко седи на планини, тер
048 бистро гледи, тер бистро гледи.
049 Играва се сова свраком све по
050 мраку, јошт рано, јошт рано,
051 пура пуче, гуска гаче, гушчиће
052 води, гушчиће води.
053 Пучка пује, квочка квоче, пилиће
054 води, пилиће води.
055 Ороз рано кукуриче, нигда и не
056 спава, нигда и не спава.
057 Jелен у гори поскакује, на рику
058 бижи, срна лишће одгризује,
059 мало кад и лежи, мало кад и лежи.
060 По брди се овце пасу, с јагањци
061 се играју, пастир седи, марва
062 пасе, козе брсте,
063 козе брсте.

Интервенције:
i = ј (протулитје)
врѣме = (вриме; јат = и)
е = је
з = с (исходи)
с = з (зајде)
и = ј (зајде)
i = и (приде)
грие, бие = грије, бије
ѿ = од
процвѣкући (јат = и) - од процвитати- процвитући
бер = бр (брдинах)
рѣке (јат = и)
ч = џ (пенџером)
цвер' = цвр (цвркуће)
ѡ = јо (јошт)
лѣпше (јат = и)
све (= читаве)
ноћице = ноћце
сѣва (јат = и)
лѣп'ше, пѣва (јат = и)
ц = ч (говедарчица)
сутовол'ка = жутовољка
срдцем = срцем
вука = вуга
гусчице/ гусчиче= гушчиће
орось = ороз
лисће ѡгризуие = лишће одгризује
н' = њ (јагањци)
перстаю = брсте

Напомене:
пучка пуе ?
стих 12: сниг' на = снежна? – могло би и снижна али губи смисао (гора не може да изгине)
стих 20: скоро процвѣкући (процветати?), мoжда: процвитајући, прилог времена садашњег који се више не употребљава на тај начин
стих 34: жутовољка (Emberiza citrinella)
врѣме (јат = и? ) вриме (према: мисец стих 10, сивер ст. 15; бижи ст. 58)
стих 49: играва се (?)

Коментар:
Грађанска лирика, идила у природи
Литература: Геземан 1925: CXV-CXXII, уз навођење варијаната из збирке: Fran Kurelac, Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih, Zagreb, 1871. Варијанте овог типа: 1, 20, 37, 38, 39.