Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   < Претходна   Песма бр. 1   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
001 ["]Добар дан вам бог дао, мој цвету румени,
002 у срцу мому одавно усађени
003 из врта овога цветак вам даривам
004 и добар вам данак од срца називам.
005 Како ми је зачет сада говорити
006 ни ми моћ знати нити измислити,
007 драго срце моје, љубав се не море
008 сакрити нигдире, то мудри говоре.
009 Ја тужан не могу ови труд поднети
010 љубав к[ој]у вам носим ја ћу вам открити.
011 Ајме, веће тужан што ћу учинити,
012 ја спати не могу, ни јести, ни пити
013 бити ће мојега живота до мало
014 тако ми је љубав јур ваша скончала.
015 Смисли се од мене, слатко миловање,
016 јер ми тужно срце моје брез вас вене.
017 Обазри се на ме, драга душо моја,
018 јере тужан не имам брез вас покоја,
019 јер ми једну белу књигу не пишете –
020 ил пера, ил карте, ил тинте нејмате?
021 Тужан, ја вашу књигу желим примити
022 како млад трговац на тргу добити.[“]
023 [“]Једну сам писала и к вами је послала
024 не знам је ли у руке ваше јурве дошла.
025 У њој ћете видити све моје радости
026 и мојега срца големе жалости.[“]
027 ["]Тко би ми чуо горко уздисање,
028 од мене несрећна имао би смиленије.
029 Ни толико срце круто, каменито,
030 које не би плакало, знајте становито,
031 плакале би звери страшне по среди гор[е],
032 плакал би дијамант чувши то, и мрамор.
033 Зазивам на жалост све птице небеске,
034 цвеће, поља, горе и све рибе морске,
035 остале живине – све мене жалите,
036 од мене ту жалост познајте.
037 Волио би, тужан, вас пољубити
038 него струк ружице с гране устргнути.
039 Рад би био тужан с тобом прибивати
040 како душу своју богу у рај дати.
041 Од велике муке скочити ћу у море
042 јер ми знат жалости те нитко не море
043 нека ме изједу пловчиће рибице.
044 Рекох – скочити ћу у море ничице.
045 Већ ти нећу, душо, више говорити
046 за сад хоће ово сад за доста бити.
047 Ту сад желим с вами бога оставити
048 ја се к мому двору тужан оправити
049 у двор ћу внити без сваког весеља.
050 Допусти ми, боже, да ме прожд[р]е земља
051 ја ћу отићи у зелену башчу
052 те се обесит о жуту наранчу.["]

Интервенције:
цвѣту (јат = е)
срдцу = срцу
ѿ давно = одавно
оусаћѥни = усађени
изь верт'ла = из врта
цвѣтак (јат = е)
ѿ срдца = од срца
е = је
с = з (зачет)
ни = није
любавь = љубав
и = ј (ајме)
оучинати (Геземан) = оучинити (оригинал)
юр = јур
бѣлу (јат = е)
динте = тинте
и = ј (нејмате)
нѥм = њој
несрѣћна (јат = е)
цвѣри страж'не = звери страшне
горь = горе
плакаль = плакали
дi'ѩманть = дијаманти
цвѣће (јат = е)
i = ј (познајте)
негу = него
i = и (прибивати)
ерь = јер
ѿ ићи = отићи
прожде = прождре
овѣсить (= обесит; јат = е)

Напомене:
Слова ѩ, ю, ѥ сматрају се адекватним за гласове ја, ју и је, тј. за јотовање кад се јаве иза л, н и сл. па се добије љ (ља, ље, љу), њ (ња, ње, њу) итд. Њихова употреба је слична данашњој и није обележена ни на који начин. Исто и у случају нь = њ.
Угласте заграде на наводницима остављене су само у овој песми јер редактори нису сигурни ко шта говори и када. Заграде обележавају само један предлог читања.

Коментар:
Љубавна, грађанска лирика, пример певања "на народну“.
Варијанте овог типа: 2, 20, 37, 38, 39: Геземан 1925: CXIV-CXXV.
Литература: Геземан 1925: CXIV.