Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 198   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 "Море Милкано, голем ђавол['],
0002 ти игру играш по полу ноћи,
0003 свирне ти свире до зорње доба.
0004 Мајка ти лежи, лежи умире,
0005 за тобом гори, за тобом жели,
0006 ил['] си је дала за црно харо."
0007 "Кад је код мене, страх ми је од њега
0008 каде га није, жал ми је за њега;
0009 кад сунце сјаје, он се заклања
0010 кад ветар душе, он се лелуше
0011 или сам, јадна, и свиме несрићна."

Интервенције:
ѡ = е (голем)
ћ = ђ (ђавол)
'н = њ (зорње)
и = ј (мајка)
сь = за
ил' – у значењу: јер
е = је
н = њ (њега)
сi'ѩѥ = сјаје
с = з (заклања?)
ж = ш (лелуше; можда: лелуја?)
ѿ нега = од њега
саклюѥ = заклања?

Напомене:
ил (или) употребљено у значењу: јер

Коментар:
Љубавна лирска песма, нејасан склоп.
Дијалошка песма без назнаке ко би био други саговорник (другарица? друг?).