Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 184   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Уста журба у двору Копчића
0002 или је жалост, или голема радост?
0003 Није радост већ голема жалост:
0004 погинуле гаће Ајкунине.
0005 Да су гаће каконо су гаће,
0006 не би јадна Ајка ни жалила,
0007 али су гаће чудновата веза:
0008 до колина орли и гаврани,
0009 више колина вуци и медведи,
0010 по готлуку млади јаничари
0011 на учкуру царев дели паша.
0012 Потворила лијепа дјевојка
0013 на делију јаничарског агу,
0014 али се куне јаничарски ага:
0015 „Нисам, Ајко, ни видио гаћа,
0016 тако мене не ујели вуци
0017 којено си ти по гаћа везла.“

Интервенције:
ш = ж (журба)
е = је
i= ј (Ајкинине)
и = ј (Ајка)
ц' = ца (царев)
дели паша = делибаша
лѣпа, дѣвоiка (јат = ије)

Напомене:
ст. 8: два пута се јавља реч "орли"
ст: 10: готлук (тур. шупак) = тур, задњи део гаћа/панталона

Коментар:
Лирско-епска песма, романса са еротским елементима. Украдене гаће чудноватог веза.
Прештампано: Дамјанов 1987: 23-24.
Варијанте: ЕР 9, 29, 95, 101; такође: 29, 93, 95, 137; Вук, СНП I, 714; Недић 1975: 734; Krstić 1984: W Seks i šala – razno (delom nepristojne pesme): 421.
Литература: Krnjević 1986: 151-154; напомену уз песму бр. 29, 99.