Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 179   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Полетила два врана гаврана
0002 од лијепа од поља Граова,
0003 крвавије[х] крила до рамена
0004 а кљунова до очију црни[х],
0005 пак падоше на бедене Лјевну
0006 прама двору паше Берат-паше.
0007 Питала их Берат пашиница:
0008 "Тако вам б[о]га, два црна гаврана,
0009 откуд ли сте, од земље које ли?
0010 Нисте ли од поља Граова?
0011 Јесте ли видли пашу на Граову,
0012 је ли паша здраво и весело,
0013 је ли вам паша веће поробио,
0014 поробио села по приморју,
0015 води ли нам робље од приморја
0016 и прид робљем Смиљанић Илију,
0017 ш њиме брата Јанковић Стојана,
0018 носи ли главу Мандушић Вукову?"
0019 Веле тако два црна гаврана:
0020 "О госпојо, Берат-пашинице,
0021 ради бисмо бољи глас донети
0022 али ваља каконо је било!
0023 Јер није ти паша поробио
0024 нити је здраво нити весело,
0025 веће је паша изгинуо љуто,
0026 А Стојан је поробио Котар,
0027 те он води робље од Котара
0028 [са] Смиљанићем, побратимом својим.
0029 Тад вели Јанковић Стојане:
0030 `Турски паша, уклони се с пута
0031 да проведем робље од Котара.`
0032 Ћуте Турци, ништа не говоре,
0033 на Стојана алај учинише
0034 како да ће и алај узети.
0035 Стојан вели: `Помози ми, боже!`
0036 пак се онди љуто ударише.
0037 Бог поможе Јанковић Стојану
0038 те он разби пашу на Граову.
0039 Од каура нитко не погину,
0040 од Турака нитко не утече,
0041 веће један паша Берат-паша
0042 а за њиме Јанковић Стојане
0043 на путаљу коњу маленому.
0044 Ах да ти је погледати, друже,
0045 како паша уз Граово струже!
0046 За њиме се сарук чалма суче
0047 и без пута и без калауза,
0048 без свирала и без таламбаса
0049 и без седла, већ на голу коњу,
0050 без оружја и без барјактара.
0051 Пак говори паша Берат-паша:
0052 `Брња коњу, брња, добро моје,
0053 не би ли ми изнесао главу.`
0054 Пак утече у гору зелену.
0055 Куне гору Јанковић Стојане:
0056 `Бог те убио, црна горо моја,
0057 да врла ти упусти балију!`"

Интервенције:
ѿ = од
лѣпа (јат = ије)
т = д (бедене)
лѣв'ну (јат = је)
Б'га = бога
цер'на = црна
ѿ кудлисте = откуд ли сте
коѥли = које ли
е = је (јесте)
пріморі'ю = приморју
рѡбѥ = робље
вучену = Вукову
гѡспоѥ = госпојо
верать = Берат
болїи = бољи
своѥм = својим
таи = тад
и = ј (алај)
г = к (каура)
стуже = струже
кулауза = калауза
з = с (таламбаса)
оружі'ѩ = оружја
бер'на = брња
убнѡ = убио

Коментар:
Епска песма. Гавранови извештавају о поразу Берат-паше после сукоба са ускоцима (Смиљанић Илија, Стојан Јанковић, Мандушић Вук).
Песме о Стојану Јанковићу у ЕР: 149, 179. Nedić 1966: 336.
Варијанте: Krstić 1984: F 2, 1, 2 − Gavran – glasonoša (donosi vesti s bojišta; javlja o nečijoj pogibiji): 152. Детелић 1996: 150-151.
В. у ЕР песме бр. 86, 90.
Литература: Геземан 1926/2002: 89-92; Gezeman 1926/1982: 252-283; Шмаус 1937: 1-20; Nedić 1966: 336; Пешић 1967/1972: 260-284; Клеут 1987; в. напомену уз песму бр. 86.