Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 171   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Текла вода текелија
0002 на бригу јој шефтелија
0003 чувар јој је Анђелија.
0004 Крајем пала мала стаза,
0005 по њој иде стар на коњу
0006 те говори стар на коњу:
0007 „Божија ти помоћ, Анђелија,
0008 тако ти бога, Анђелија,
0009 пије ли се текелија,
0010 једе ли се шефтелија,
0011 љуби ли се Анђелија?“
0012 Вели тако Анђелија:
0013 „Иди отуд, стар са коњем,
0014 није за те Анђелија,
0015 нити се пије текелија,
0016 нити се једе шефтелија,
0017 иди отуд, стар на коњу.“
0018 Посли иде младо момче
0019 пак говори момче младо:
0020 „Божија ти помоћ, Анђелија,
0021 тако ти бога, Анђелија,
0022 пије ли се текелија,
0023 једе ли се шефтелија,
0024 љуби ли се Анђелија?“
0025 Рече липа Анђелија:
0026 „Тако ми б[о]га, млад делија,
0027 теби се пије текелија,
0028 теби се једе шефтелија
0029 и за те је Анђелија.“
0030 Пак скочи млад делија
0031 те уфати Анђелију
0032 и однесе двору билу
0033 те ју љуби кад му драго.

Интервенције:
прiко = бригу
ѡи = јој
е = је
анћелi'ѩ = Анђелија
ћ = ђ
и = ј (крајем)
н = њ (коњу)
у = о (момче)
лѣпа (јат = и)
б'га = бога
оу = у (уфати)
бѣлу (јат = и)

Напомене:
ст. 2: на пріко = на бригу = на обали
може и екавска или ијекавска варијанта једнако успешно (на брегу)

Коментар:
Љубавна лирска песма. Девојка више воли сиромаштво са драгим, него изобиље са старцем.
Варијанте: ЕР 13, 45, 202; Вук, СНП I, 398, 399; Вук, СНП V, 171, 478, 487; Kuhač III, 1071; Геземан 1925: 337; в. нап. уз песме бр 13, 45.
Литература: Bošković-Stulli 1978: 171