Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 169   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 "Плишиницо, висока планино,
0002 у теби ми росну ружу кажу!
0003 Ја почеках руже чекајући
0004 које руже, које моје драге.
0005 Када драга дорастила била,
0006 дође туђин из далеке земље
0007 пак узео јауклију моју,
0008 пак ме зове да му будем куме.
0009 А како ћу драгој бити куме,
0010 већ ми ваља ићи кумовати!"
0011 Када су били на конаку првом
0012 паке сели да повечерају,
0013 када куму дође чаша прва,
0014 не напија сватом ни дјевером,
0015 већ дјевојки, својој куми драгој:
0016 "Здрава кумо, под бјелим дуваком,
0017 ни у моје ни у твоје здравље,
0018 већ у наше прво миловање
0019 кадно смо се лјепо миловали!
0020 Јошт чујеш ли, драга кумо моја,
0021 што у мајке иглицом навезла -
0022 све у газде у црну дерала;
0023 што код мајке ладне воде пила -
0024 све код газде у сузе просула!"
0025 Вели њему лијепа дјевојка:
0026 "Јао куме, јер ме тако кунеш!"
0027 "Моја кумо, не кунем те врло,
0028 али хоћу да те сада кунем:
0029 бог ти дао девет дјевојаках
0030 од све девет једна жива била
0031 она стекла нокте виверичје
0032 пењала се од гране до гране,
0033 а ти, кумо, од руке до руке
0034 паке дошла и до моје руке!"
0035 То изрече, остави сватове
0036 пак отиде бјелу двору свому.

Интервенције:
посну = росну
ћ = ђ (дође)
и = ј (драгој)
дѣвером (јат = је)
дѣвоіки (јат = је) і = ј
бѣлим (јат = је)
дуакѡм = дуваком
здраві'е = здравље
ні'е = ње (миловање)
лѣпо (јат = је)
ѡщь = јошт
ст = зд (газде)
цер'ну = црну
тѣрала = дерала (јат = е)
гѡд = код
маіка = мајке
ми = ме
ѿ = од
е = је (једна)

Напомене:
Плишиница = Пљешивица?

Коментар:
Љубавне лирске песме, контаминација два мотива. Преудаја драге, бивши момак у сватовима кум, куне.
Варијанте: ЕР 62, 182
Литература: Krnjević 1986: 141