Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 165   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Мајка ћерцу затвара у килер
0002 да не иде по ашиковању.
0003 Стала онди годиницу данах.
0004 Дође мајка да обиђе ћерцу,
0005 ал['] јој ћерца шира него дуља.
0006 Пак јој вели њена мила мајка:
0007 „Ћери моја, бог ми с тобом био,
0008 што си, ћерца, шира него дуља?“
0009 Али вели лијепа дјевојка:
0010 „Богме не знам, мила мајко моја.“
0011 Води ју мајка једној врачарици:
0012 „Врачај мени, врачарице моја,
0013 што ми је ћерца шира него дуља.“
0014 Да вели јој млада врачарица:
0015 „Твоја ћерца киселину јела,
0016 зато ти је шира него дуља.“
0017 Пак ју води другој врачарици
0018 хоће ли се басме ударити.
0019 Пак говори другој врачарици:
0020 „Кажи мени, врачарице моја,
0021 што ми ћерца шира него дуља?“
0022 Да јој вели врачарица друга:
0023 „Твоја ћерца мутну воду пила,
0024 у води је стоногу попила,
0025 зато ти је шира него дуља.“
0026 Јошт ју води трећој врачарици
0027 пак јој даде три жута дуката:
0028 „Молим тебе, врачарице стара,
0029 кажи право, тако била здраво,
0030 што ми ћерца шира него дуља?“
0031 Пак јој вели врачарица стара:
0032 „Сада ћу ти право казивати
0033 што ти ћерца шира него дуља.
0034 Твоја ћерца пурен боб зобала,
0035 у бобу је жишка [по]зобала
0036 од жишка се чедо заметнуло
0037 зато ти је шира него дуља.
0038 Из ма[ха]ле ти момак долазио
0039 те љубио твоју милу ћерцу,
0040 љубио ју за годину данах
0041 пак је сада шира него дуља.“

Интервенције:
и = ј (мајка)
ћ = ђ (дође)
i= ј (мајка)
ѡи = јој
ширѩ = шира
лѣпа,дѣвоiка (јат = ије)
е = је
д = т (мутну)
ѡ = јој
шишега зобала = жишка позобала
ш = ж (жишка)
ѿ = од
с = з (заметнуло)

Коментар:
Лирско-епска песма, романса. Трудну девојку мајка води код врачарица, док последња не открије прави разлог промене на девојци.
Прештампано: Дамјанов 1987: 22-23.
Варијанте: Kurelac, 263; Геземан 1925: 337.