Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   < Претходна   Песма бр. 164   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Чету води Јуриша војвода
0002 води чету по гори зеленој
0003 од Ђурђева до Дмитрова данка.
0004 Нити добише, нити изгинуше,
0005 веће чисту чов[у] придераше,
0006 чисту чов[у] и зелену свилу.
0007 Јуришина дружба говорила:
0008 "О Јуриша, да наш арамбаша,
0009 та што ћемо, како ли ћемо сада?
0010 Нити добисмо, нити изгинусмо.
0011 Ти нас водиш по гори зеленој
0012 и ми чов[у] своју издерасмо
0013 чисту чов[у] и зелену свилу.
0014 Ја нас води где ћемо добити
0015 ја ли добити, јал['] изгинути
0016 јер ако нас ти водити нећеш,
0017 ми ћемо тебе сабљом делити.
0018 Ал['] се моли Јуриша војвода:
0019 "О друж[и]но, дружинице моја,
0020 чекајте ме до недиље прве
0021 ако л['], дружбо, ништа не добимо
0022 водићу вас Сењу бијелому
0023 продаваћу бање и дугање
0024 и продаћу у Сењу војводство
0025 те ћу вама делити благо
0026 чим ћете своје мајке ранити
0027 и покројити зелене доламе."
0028 То Јурише дружба послушаше
0029 чекаше га до прве недиље
0030 и дојде та брже недиљица.
0031 Кад је било уочи недиље,
0032 спавала је дружба Јуришина,
0033 а не спава Јуриша војвода,
0034 већ се Јуро врло б[о]гу моли
0035 да му бог да добити добитка.
0036 И отиде на друма јуначкога
0037 али на друму младо Арнауче
0038 тананом се џидом заметнуло.
0039 Стиште пушку Јуриша војвода:
0040 "Стани, курво, младо Арнауче,
0041 од мене ћеш данас погинути,
0042 ти од мене, а ја од Сењанах."
0043 Онда вели младо Арнауче:
0044 "Не ударај, Јуриша војвода,
0045 јер код мене ти не има добитка,
0046 већ ево та једна танка џида.
0047 Већ ево иде та ц[а]рева азна
0048 и пред азном ц[а]рев дукатару
0049 и он носи са Босне дукате
0050 и мало је Турак['] пратилаца
0051 већ ти своју дружиницу реди
0052 и мећи ју често у бусију."
0053 То је њега Јуро послушао
0054 и отиде дружиници својој:
0055 "Хајде, дружбо, фришко у бусију
0056 јер ево иде та ц[а]рева азна
0057 пред азном царев дукатару
0058 те он носи из Босне дукате
0059 и мало је Турак['] пратилаца."
0060 То су дружба тешко дочекала
0061 и одоше на друм у бусију
0062 а кад дошли на друм у бусију
0063 онда Јуро дружбу разредио
0064 све два и два меће у бусију
0065 а сам стаде Јуро у бусију.
0066 Јоште Јуро дружби говорио:
0067 "О дружино, дружинице моја,
0068 а ви своје пушке не мећите
0069 док не пукне дуга пушка моја."
0070 Исто Јуро у ријечи бише
0071 уиђоше Турци у бусију
0072 и пред њима ц[а]рев дукатару.
0073 Стиште пушку Јуриша војвода
0074 и удари млада дукатара
0075 пак разбише Турке у бусију
0076 много пусто благо задобише
0077 и одоше у гору зелену
0078 собом воде младо Арнауче.
0079 Када су пошли дијелити бл[а]го,
0080 не дјеле га бројем ни есапом,
0081 већ калпаком Јурише војводе;
0082 када су пошли дијелити чоху,
0083 не дјеле је рифом ни аршином,
0084 веће копљем Јурише војводе;
0085 када су пошли дијелити свилу,
0086 не мјере је вагом ни кантаром,
0087 веће нарамком што је кому драго.
0088 Јоште Арнауту исе чинише
0089 како Јуро дружиници својој.
0090 Онди [се ]мало понапише вина,
0091 и понапише и јужинаше,
0092 пак устаде Јуриша војвода,
0093 Јуриша дружби говорио:
0094 "О дружино, дружинице моја,
0095 ето бог нам даде срећу
0096 кад смо, браћо, доста задобили
0097 да идемо Сењу бијелому."

Интервенције:
і = ј (војвода)
и = ј (зеленој)
ѿ = од
ћ = ђ (Ђурђева)
човь = чову
прітѣраше (јат = е) = придераше
юришова = Јуришина
из'тѣрасмо = издерасмо (јат = е)
е = је (јер)
бѣлому (јат = ије)
пані'е = бање
туганѥ = дугање
покроити = покројити
бер'же = брже
пер'ве = прве
недилица = недиљица
у ѡчи = уочи
б'гу = богу
бл'го = благо
ѿде = оде
танѥнем = тананом
ч = џ (џидом)
с = з (заметнуло)
ц'рева = царева
з = с (са)
срѣћа (јат = е)
хаиди = хајде
б = п (пратилаца)
ж = ш (тешко)
а = и (све два и два)
рѣчи (јат = ије)
прѣд (јат = е)
дѣлити (јат = ије)
дѣле (јат = је)
чохо = чоху
своио = својој

Коментар:
Епска песма. Хајдучка чета без плена хоће да погуби харамбашу. У бусији сачекају цареве хаснадаре, опљачкају их и поделе благо.
Варијанте: Вук, СНП III, 42, 43; Вук, СНП IV 35, 51; В. у ЕР песму бр. 81 и напомену уз њу, такође песму р. 87, 105, 164; Krstić 1984: O 13, 4 – Napad na trgovce, harač, hasnadara: 305.
Прештампано: Сувајџић 2003: 133-135
Литература: Krnjević 1980: 249; Krnjević 1980: 250; Сувајџић 2003: 360-361