Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 162   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Тужила је була удовица
0002 босанскому паши код кољена:
0003 "Г[о]с[поди]не, паша Босанлија,
0004 ја сам млада, ја би[х] се удала,
0005 ал['] не смијем од сина Бећира.
0006 Објеси ми дијете Бећира,
0007 даћу теби три товара бл[а]га."
0008 У Бећира сестре милостиве
0009 те се моле паши код кољена:
0010 "На милост [т]и, паша г[о]с[поди]не,
0011 не обеси браина Бећира.
0012 Даћемо ти три товара бл[а]га
0013 и даћемо ти синију од злата
0014 и бијело руо дјевојачко."
0015 На то се паша смиловао
0016 и не обеси дијете Бећира,
0017 већ узео три товара бл[а]га
0018 и узео синију од злата,
0019 а дјевојкам['] рухо поклонио.
0020 Пак довео булу удовицу,
0021 затворио у бијелу кулу
0022 ш њом затвара триест јаничара,
0023 јаничара, све доб[р]и[х] јунаках,
0024 који своје љубе не имају.
0025 Љубили ју за три бјела данка.
0026 Кад четврти освануо данак,
0027 онда пусти Турке јаничаре
0028 а остала була удовица.
0029 Онда у кули душу пустила.

Интервенције:
е = је
п = б (була)
колѣна (јат = је)
гсне = господине
паше = паша
смѣм (јат = ије)
ѿ = од
овѣсими (јат = је) = објеси ми
дѣте (јет = ије)
бл'га = блага
бећирѣ (јат = е) = Бећира
б = п (паши)
на милѡсти = на милост ти
овеси = обеси
сині'ѩ = синију
бѣло (јат = ије)
дѣвоѩч'ко (јат = је)
шним = ш њом
доби = добрих
кои = који
бѣла (јат = је)
четвер'ти = четврти

Напомене:
ст. 8: ѣ стоји за е - дакле: у Бећире, што је добра употреба генитива (нпр. у Илије добра срећа била), али је лош генитив (Бећир, Бећира)

Коментар:
Епско-лирска песма, балада. Мати крвница хоће да убије сина, али га избаве његове сестре. Паша затвара булу са јањичарима, који је љубе док она не издахне.
Варијанте: ЕР 85
Прештампано: Крњевић 1978: 60
Литература: Латковић 1975: 251-252, 271-271; Крњевић 1978: 243; Krnjević 1980: 265; в. нап. уз бр. 85.