Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   < Претходна   Песма бр. 160   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Огласи се лијепа дјевојка
0002 у Удвини сестра Брдарића.
0003 Просе ју просци са свих страна
0004 и просе ју паше и везири
0005 и просе ју аге и спахије,
0006 али њу браћа нитком не даду,
0007 веће дају браћа бјелом Бићу
0008 бјелу Бићу, бег Узумовићу.
0009 Говорила сестра Брдарића:
0010 "Драга браћо моја, Брдарићи,
0011 ако дате мене бјелу Бићу
0012 бјелу Бићу, бег Узумовићу
0013 ја ћу бити ускок [у] кауре,
0014 скочити ћу Задру бијелому
0015 на имену Илији сердару."
0016 Ту је срећа била догодила,
0017 догодила сужња Бернадина.
0018 Онда вели сестра Брдарића:
0019 "Богом брацо, сужње Бернадине,
0020 ти отиди Задру бијелому
0021 по имену Илији сердару
0022 даћу теби кошуљу танану
0023 веће злата, него бјела платна."
0024 И отиде сужањ Бернадине
0025 отиде јунак Задру бијелому
0026 те он каже Илији сердару:
0027 "Купи војску, Илијо сердару,
0028 ево мене сестра пошиљела
0029 пошиљела сестра Брдарића
0030 да ти скупиш поголему војску
0031 те да идеш у горицу црну
0032 биће она твоја вјерна љуба.
0033 Ево иде турски петак светац
0034 те ти чекај у гори зеленој
0035 водиће сватови дјевојку."
0036 Гледа књигу Илија сердару
0037 гледа књигу, круто се смије
0038 пак дозива слугу Имраура:
0039 "Имрауре, вјерна слуго моја,
0040 ти отиди доле у подруме
0041 те изведи вранца коња добра
0042 изнеси ми јечерму с токама."
0043 И отиде слуга Имрауре
0044 он отиде доле у подруме
0045 те изведе вранца коња добра
0046 и изнесе јечерму с токама.
0047 Онда даје Илија сердару
0048 даје добру сужњу Бернадину:
0049 "Ето теби, сужњу Бернадине,
0050 ето теби вранац добар коњиц
0051 који си ми добар глас донео
0052 од Туркиње лијепе дјевојке."
0053 Пак Илија војску с[а]купио
0054 и отиде у гору зелену
0055 и дочекао гиздаве сватове.
0056 Илији бог и срећа даде
0057 све сватове по гори разбио
0058 и однео и благо и злато
0059 и одвео Фатиму дјевојку
0060 узео ју за вијерну љубу.

Интервенције:
ѡгласисе = огласи се
лѣпа (јат = ије)
дѣвоіка (јат = је)
бертарића = Брдарића
за све стране = са свих страна
вецири = везири
спаихе = спахије
бѣлом (јат = је)
пићу = Бићу
ѩћу бити оускочь каѡ юре = ја ћу бити ускок у кауре
бѣлому (јат = ије)
е = је
срѣћа (јат = е)
сужна = сужња
т = д (Бернадина)
ѿидиди = отиди
танѥну = танану
с = з (Задру)
и = ј (војску)
цер'ну = црну
вѣр'на (јат = је)
сдокама = с токама
имраура = Имрауре
из'веди = изведе
кои = који
лѣпе (јат = ије)
Ілі'ю = Илији
срѣћа (јат = е)
вѣрну (јат = ије)

Коментар:
Епска песма. Женидба отмицом. Иако има више просаца, девојка позива задарског јунака Илију сердара да је отме.
Литература: Schmaus 1953: 235; Krnjević 1980: 242; Петковић 2008: 46-66.