Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 159   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Текла Сава куда и до сада
0002 по њој плови шајка лађа
0003 у лађи весла шимширова
0004 и у лађи Брдарић Мустафа
0005 само [са] својом сестром драгом
0006 она везе црним по бијелу.
0007 Туда иде Смаил-паша с војском.
0008 Забрину се Брдарић Мустафа
0009 с ким ће јунак пашу превозити.
0010 Говорила Фатима сестрица:
0011 "Драги братац, Брдарић Мустафа,
0012 не брини се и не тужи тешко!
0013 С мене свлачи бјело и црљено
0014 облачи, брацо, мрко и зелено,
0015 ја ћу с тобом пашу привозити."
0016 То је Мујо тешко дочекао
0017 свлачи [са] сестре бјело и црљено,
0018 а облачи мрко и зелено
0019 и [са] сестром је пашу привезао.
0020 И када је пашу привезао
0021 онда вели паша господине:
0022 "Тако ти бога, Брдарићу Мујо,
0023 или је Ибро твој вјерни слуга,
0024 или је Ибро твој мили братац?"
0025 Говорио Брдарић Мустафа:
0026 "На милост [т]и, паша г[о]с[поди]не,
0027 није Ибро моја вјерна слуга,
0028 већ је Ибро мој драги братац."
0029 Онда вели паша г[о]с[поди]не:
0030 "Ако бог да, Брдарић Мустафа,
0031 те се паша здраво вратим с војске,
0032 у тебе ћу учинити конак
0033 ради браца твога Ибраима."
0034 Војевао за годину данах
0035 и здраво се повратио натраг,
0036 повратио из војске ц[а]реве.
0037 У Мустафе је конак учинио
0038 јер је знао да је дјевојчица
0039 и однео Фатиму дјевојку -
0040 Муји даде три товара блага.

Интервенције:
нои = њој
се плави = плови
і = ј (шајка)
ладиѩ = лађа
ладі'и = лађи
ћ = ђ (лађи)
продарићь = Брдарић
и = ј (својом)
цер'ним = црним
бѣлу (јат = ије)
прѣвосити (јат = и)
с = з (привозити)
скимће = с ким ће
ж = ш (тешко)
смене слачи = с мене свлачи
цер'лѥно = црљено
мер'ко = мрко
е = је
гсне = господине
Іпро = Ибро
вѣр'ни (јат = је)
на милѡсти = на милост ти
б = п (паша)
веће = већ је
звоиске = с војске
ипраіма = Ибраима
мустафи = Мустафе
ѿнеѡ = однео
дѣвоіку (јат = је)

Коментар:
Епска песма. Делија-девојка. Прерушена сестра помаже брату да превезе војску, паша препозна да је девојка и после успешног војевања се њом ожени.
Варијанте: ЕР 68; Вук, СНП V, 699
Литература: Латковић 1975: 287, в. напомену уз песму бр. 68.