Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 158   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Јездио је сејмен паша Рамо
0002 покрај бјела двора диздарева
0003 пушка му је од сребра кована
0004 а везмета од сухога злата.
0005 Гледала га ћерца диздарева
0006 гледајући мајку дозивала:
0007 „Погледај де, мила мајко моја,
0008 куда језде пашини сејмени
0009 и прид њима сејмен паша Рамо.
0010 Пушка му је од сребра кована
0011 а везмета од сухога злата.
0012 Да лјеп ти је, моја мила мајко,
0013 ех да би ми бог и срећа дала
0014 и у срећу сејмен паша Рамо,
0015 од пушке би сабџаге ковала,
0016 од везмета под гроцем ђердан.“
0017 То слушао сејмен паша Рамо:
0018 „Почекај ме, ћерца диздарева,
0019 почекај ме, ћерца, до јесени
0020 те се здраво вратим с ове војске,
0021 хоћу те узет за вјерну љубу.“
0022 Бог му даде и срећа јуначка
0023 војевао цјелу годиницу
0024 и она је њега почекала.
0025 Он се здраво повратио с војске,
0026 повратио са војске ц[а]реве,
0027 и узео ћерцу диздареву.
0028 А што рекла ћерца диздарева,
0029 од пушке му ковала сабџаге,
0030 од везмета под гроцем ђердан.

Интервенције:
семень = сејмен
и = ј (покрај)
бѣла (јат = је)
ст = зд (диздарева)
е = је
а = и (гледајућа)
i= ј (мајку)
т = д (де)
н = њ (њима)
лѣпь (јат = ије)
а = о (мајко, вокатив)
срѣћа (јат = е)
оу = у
криѡцем = гроцем
ћ = ђ (ђердан)
зове = с ове
вѣрну (јат = ије)
цѣлу (јат = је)
ц' = ца (цареве)

Коментар:
Епска песма, редукована. Јунак пред бој/рат проси девојку и после успешног војевања се њом ожени.