Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 14   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ја си имам коња аџамију
0002 ја га водим на студену воду
0003 он менека носи и нанесе,
0004 нанесе ме девојки на дворе
0005 ал['] девојка ситан везак везе.
0006 На ум мени ладна вода падне
0007 и заиска воде од девојке.
0008 Скочи мома рада и весела,
0009 узе ведра те пође на воду
0010 и мојега коња за уздицу,
0011 одведе га на студену воду.
0012 Девојка је коњу говорила:
0013 „Мили коњу, мило добро моје,
0014 је ли ти се господар женио
0015 или вели да се са мном жени?“
0016 Коњ девојки вриском одговара:
0017 „Тако ми бога, лепото девојко,
0018 није ми се господар женио
0019 веће вели да се с тобом жени.“
0020 Јошт девојка коњу говораше:
0021 „Мили коњу, мило добро моје,
0022 да ја знадем да је то истина,
0023 златном би те уздом зауздала
0024 и сребрним седлом оседлала,
0025 чистим би те сребром потковала,
0026 до копите чохом покројила.“
0027 Коњ девојки вриском одговара:
0028 „Так['] ми бога, лепото девојко,
0029 и живота мога господара,
0030 ти ћеш бити господица моја
0031 и тебе ће господар узети,
0032 с тобом ће се оженити јунак.“
0033 Скочи мома радо и весело
0034 лепо добра коња напојила
0035 одведе га свому белом двору
0036 пак га веже прид белим дворовом.
0037 А једва ју јунак дочекао
0038 пољуби ју међу црне очи
0039 и везао јој ђердан под гроце
0040 и даде јој два прстена златна
0041 у оба два камена драга
0042 и даде јој тридесет дуката:
0043 „То тебека белег, моја драга,
0044 или си моја прва запросница.“
0045 Скочи мома радо и весело
0046 што се годи коњу заклињала,
0047 то све је млада и учинила:
0048 коња златном уздом зауздала
0049 и сребрним седлом оседлала,
0050 белим га је сребром потковала,
0051 до копите чохом покројила
0052 и стекла свога господара.

Интервенције:
се = си
ч = џ i= и (аџамију)
г = к (менека)
дѣвоiки (јат = е) i = ј
с = з (заиска)
вѣтра = ведра (јат = е)
ћ = ђ (пође)
ст = зд (уздицу)
ѿ = од
е = је
лѣпото (јат = е)
д = т (потковала)
и = ји (покројила)
лѣпото (јат = е)
момо = мома
лѣпо (јат = е)
бѣлом (јат = е)
везе = веже
цер'ни = црне
ѡи = јој
криѡце = гроце
оу = у
тебѣга, бѣлег (јат = е) г = к
е = се
с = з (запросница)
i = ји (покројила)
i= и (вриском)
ѡи = јој

Напомене:
или у значењу: јер

Коментар:
Љубавна песма, разговор између девојке и јунаковог коња.
Варијанте: ЕР 201; Вук, СНП I,407, 408; Кукуљевић: 238; Недић 1965: 398; Krstić 1984−
Литература: Недић 1965: 398.