Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 13   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Истекла једна вода слатина,
0002 код ње расте једно дрво маслина,
0003 под маслином шарената халија,
0004 на халија везената зглавница,
0005 на зглавници црно[о]ка Марија.
0006 Туд прође црно харо на бел коњ:
0007 „Божија ти помоћ, црно[о]ка Марија
0008 пије ли се ладна вода слатина,
0009 гризе ли се това дрва маслина,
0010 седи ли се на шарената халија,
0011 љуби ли се црно[о]ка Марија?“
0012 Говорила црно[о]ка Марија:
0013 „Мини с богом, стар харо на бел коњ:
0014 не пије се ладна вода слатина,
0015 нит се гризе това дрва маслина,
0016 нити се љуби црно[о]ка Марија.“
0017 Туд прође младо харо на црн коњ:
0018 „Божија ти помоћ, црно[о]ка Марија
0019 пије ли се ладна вода слатина,
0020 гризе ли се това дрва маслина,
0021 седи ли се на шарената халија,
0022 љуби ли се црно[о]ка Марија?“
0023 Говорила црно[о]ка Марија:
0024 „Теб' се пије ладна вода слатина,
0025 теб' се гризе това дрва маслина,
0026 теби се љуби црно[о]ка Марија“.

Интервенције:
з = с (из'тек'ла, златина)
е = је
халi'ѩ = хаљина (можда: хаља?)
с = з (зглавница)
цр'ноко = црноока (можда: црно око?)
ћ = ђ (прође)
д = т (това)
с = з (гризе)
доба = това
бѣл (јат = е) према горе: бель

Напомене:
халi'ѩ - (из буг.) поњава
това дрва = с тог дрвета

Коментар:
Љубавна лирска песма. Контраст између непожељног (старог) и одговарајућег (младог) љубавника.
Варијанте: у ЕР исти мотив, бр. 45, 171, 202; Вук, СНП I, 398, 399; Вук, СНП V, 416, 478, 487. Вук, СНП Iр, 640; Недић 1975: 705-706; Krstić 1984: Ј 2, 7, 1 – Devojka neće za starca ili žali što su je njemu dali: 245.
Литература: Геземан 1925: XXXV-XXXVI