Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 12   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Дунав се Савом оженио,
0002 Тамиша је кумом окумио,
0003 а Мориша остаросватио,
0004 одевери Дрину ладну воду.
0005 Све воде на весеље звао,
0006 на весеље Сави на бригу,
0007 поточиће кићене сватове.
0008 Кад су стали весеља чинити,
0009 све су воде на весеље дошле,
0010 на весеље Сави на бригу,
0011 ал не дође Дрина ручни девер.
0012 Расрди се Сава мила снаа,
0013 књигу пише Сава мила снаа
0014 те пош[и]ље Дрини ручном деверу:
0015 „ Дрино водо, мој ручни девере,
0016 з[а]шт' ми не хте на весеље доћи?“
0017 Књигу пише Дрина ручни девер
0018 те шиље Сави милој снаи:
0019 „Не срди се, моја мила снао,
0020 ево иде летњи Ђурђев данак,
0021 набрати ћу цвећа свакојака
0022 и доћи ће војске свакојаке,
0023 овди ће се ударити војске,
0024 попадаће све јуначке руке
0025 и на руке злаћени прстени,
0026 послаћу ти и прстен и венац;
0027 или носим све јуначке руке
0028 и јуначке самурли калпаке,
0029 а ти ваљаш дрвље и камење
0030 те ти можеш у сваки пут поћи,
0031 а ја не могу сваки пут доћи:
0032 у сваки пут ту нејма јунака.“
0033 Кад је дошао летњи Ђурђев данак,
0034 онди су се војске удариле
0035 и понела Дрина ладна вода,
0036 понела све јуначке руке
0037 и на руке злаћене прстене
0038 и јуначке самурли калпаке.
0039 Скочила је Дрина ладна вода
0040 те набрала цвећа свакојака,
0041 извила снаи Сави венац,
0042 те послала Сави милој снаи.

Интервенције:
е = је
т = д (Дрина)
одѣвери (јат = е)
лi'е = ље (весеље)
к = г i = и (бригу = обали)
ћ = ђ (дође)
разердисе = расрди се
знаа = снаа
н = њ (књигу)
и = ј (мој)
воде = водо
зщ'ми = зашт' ми
ни = њи (летњи)
цвѣћа (јат = е)
вѣнаць (јат = е)
и = е (руке)
пер = пр (прстени)
дре = др (дрвље)

Коментар:
Развијена митолошка слика о свадби река, уз чување географских реалија и обредних улога. Иначе се у митолошким песмама често обрађује мотив небеске свадбе (Карановић 2011), уз слабије или изразитије процесе христијанизације.
Варијанте: Krstić 1984: A 1, 1 – Ženidba Sunca; 2, 1 – Ženidba Meseca: 1, 4. A 4, 3, 1: Dunav se ženi Savom. Tamiš je kum, Moriš stari svat, a Drina dever: 7
Прештампано: Павловић 1982: 123-124; Самарџија 2001: 684-685
Литература: в. Геземан 1926/2002: 163-172