Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 105   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Куне мајка Краљевића Марка:
0002 "Бог те убио, Краљевићу Марко,
0003 сви јунаци своје мајке ране,
0004 своје мајке својом муком ране,
0005 а ти мене туђом муком раниш."
0006 Жао било Краљевићу Марку
0007 пак продаде коња и оружје
0008 те купује рало и волове
0009 пак отиде поред Романије
0010 али му се орати не даде.
0011 Кад је био данак око подне,
0012 али иде црни Арапине
0013 те он носи три товара блага
0014 божју помоћ називао Марку:
0015 "Божја помоћ, невољни тежаче,
0016 је л['] слободно овом гором проћи
0017 од ђидије Краљевића Марка?
0018 Да ме хоћеш провести кроз гору,
0019 да би теби три жута дуката."
0020 Тешко тога дочекао Марко
0021 пак остави рало и волове
0022 пак отиде поред Романије
0023 и одведе Арапа у гору.
0024 У Арапа сабља окована
0025 њему вели Краљевићу Марко:
0026 "Дај, Арапе, да ти видим сабљу
0027 је ли сабља добро окована."
0028 Превари се те му даде сабљу
0029 ману сабљом Краљевићу Марко
0030 ману сабљом, посјече Арапа
0031 узе благо те однесе двору
0032 паке даде својој милој мајки:
0033 "Ево, мајко, што сам изорао".

Интервенције:
i= ј (мајка)
и = ј (својом)
ћ = ђ (туђом)
i= и е = је (Романије)
ћитине = ђидије
и = ј (дај)
ели = је ли
прѣварисе (јат = е)
посѣче (јат = је)

Коментар:
Епска песма. Уместо да оре, Марко опљачка трговца Арапина.
Варијанте: Вук, СНП II, 73; Сувајџић 2005: 100-101; Krstić 1984: S 4: 336, p. v. 57: 607; T 10 – Ubistvo prevarom: 371.
Прештампано: Сувајџић 2003: 280-281
Песме о Марку у ЕР: 83 (стих 36), 87, 92 (стих 26), 124, 139, 151, 176, 188.
Литература: Самарџић 1978: 38-48; Пешић 1979: 279-291; Пешић 1988: 599; Сувајџић 2003: 407-409; Сувајџић 2005: 97-130. В. напомену уз песму бр. 87.