Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 100   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Вино пије кита од Сењана
0002 код Цетине, код воде студене
0003 међу њима Цетинка дјевојка
0004 те им она служи ладно вино.
0005 Како кому даје чашу вина,
0006 сваки јој јунак говорио:
0007 "Љуби мене, лијепа дјевојко".
0008 Кад се младој досадило било,
0009 онда вели лијепа дјевојка:
0010 "Тако ми бога, чети арамбаша,
0011 не чујеш ли што ти дружба вели?
0012 Ја не могу свима бити љуба
0013 ако могу бити свима слуга.
0014 Бићу љуба једном добром јунаку
0015 који ће Цетињу припливати
0016 и онамо и опет овамо
0017 под калпаком и под бјелим перјем
0018 под пушком и под бритком сабљом
0019 и у чизмам['] и у остругама
0020 ја ћу њему бити вјерна љуба."
0021 Сви јунаци ником поникоше
0022 и у черну земљу погледаше,
0023 не погледа сењски арамбаша
0024 веће скочи у Цетињу воду,
0025 приплива воду тамо и овамо,
0026 пак узе Цетинку дјевојку
0027 одведе ју к Сењу бијелому.

Интервенције:
е = је (пије)
ѿ = од
цетене = Цетине
ћ = ђ (међу)
дѣвоiка (јат = је) i= ј
ихмь = им
ωи = јој
лѣпа (јат = ије)
и = ј (младој)
i= и (припливати)
кал'п'кωм = калпаком
бѣлим (јат = је)
прiт'кѡм = бритком
чисма и у ωзрогама = чизмам' и у остругама
вѣр'на (јат = је)
ючер'ню = и у черну

Коментар:
Лирско-епска песма, романса. Девојка служи вино јунацима и поставља задатак оном коме ће бити љуба.
Варијанте: Вук, СНП I, 424, 738; Вук, СНП IV, 25 (стих 171-191); Недић 1975: 736; Krstić 1984: J 1, 1, 6 – Devojka kaže da će poći za onog ko prepliva reku: 233, I 1, 4: 255, p. v. 200: 625..
Литература: Недић 1975: 736; Клеут 1987: 98, 99, 201; Петковић 2010: 333-344.