Epske pesme

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ РЕЧИ У СТИХОВИМА

Ово претраживање се извршава у два корака:
1. У првом кораку претажујемо индекс речи свих стихова. Унети основу речи (првих неколико слова) у формулар. Дата је могућност уношења до три основе речи истовремено, да би се олакшало истовремено претраживање варијанти исте речи (напр. девојка, дјевојка, ђевојка). Наравно могуће тражити и три потпуно различите речи.
2. Пошто смо као резултат првог корака добили списак речи, бирамо оне, које желимо да нађемо у стиховима.

   
основа речи 1: 
основа речи 2: 
основа речи 3: