mslogosnp
ЕПСКЕ ПЕСМЕ
база података


претраживање:Корпус, који се овде нуди корисницима у облику електронске базе података, састављен je из класичних штампаних десетерачких збирки објављених од половине XIX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју. Оно данас физички покрива четири независне државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Србију . У бази се уместо пуног наслова збирки користе њихове скраћенице, односно шифре. За сваку поједину збирку те су скраћенице дате и на почетку списка (као заглавље), и уз сваки том понаособ (у оквиру библиографског податка). У рад је узето 8 збирки сакупљених у 21 тому, са укупно 1254 песме.

  • Вук II-IV - Сабрана дела Вука Караџића, Српске народне пјесме, издање о стогодишњици смрти Вука Стефановића Караџића 1864-1964 и двестогодишњици његова рођења 1787-1987, Просвета, Београд 1986-1988.

  • Вук VI-IX - Српске народне пјесме 1 - 9, скупио их Вук Стеф. Караџић, државно издање, Београд 1899-1902.

  • САНУ II-IV - Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Београд 1974.

  • СМ - Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија црногорска и херцеговачка, приредио Добрило Аранитовић, Никшић, 1990. [Пјеванија церногорска и херцеговачка, сабрана Чубром Чојковићем Церногорцем. Па њим издана истим, у Лајпцигу, 1837.]
  • МХ I-IX - Хрватске народне пјесме, скупила и издала Матица хрватска. Одио први. Јуначке пјесме. Загреб 1890-1940.

  • КХ I-II - Народне пјесме муслимана у Босни и Херцеговини, сабрао Коста Хeрман 1888-1889, књига I, друго издање, Сарајево 1933.

  • КХ III - Народне пјесме муслимана у Босни и Херцеговини, Из рукописне оставштине Косте Хермана, редакција, увод и коментари Ђенана Бутуровић, Сарајево, 1966.

  • ЕХ - Муслиманске народне јуначке пјесме, сакупио Есад Хаџиомерспахић, у Бањој Луци, 1909.

Аутори пројекта «Епска народна поезија»:
др Мирјана Детелић научни саветник у Балканолошком институту САНУ и инж. Бранислав Томић.