Са шта Пивљанин Бајо оде у ускоке

Са шта Пивљанин Бајо оде у ускоке

0001    Стан’те мало да се послушамо,
0002    Од истине пјесму да пјевамо.
0003    Вино пије шездесет ускока
0004    У Морачу, тврду качанику,
0005    Међу њима Пивљанине Бајо.
0006    Бесједи му шездесет ускока:
0007    "О Бога ти, Пивљанине Бајо,
0008    "Шта отера тебе у ускоке,
0009    "Те си своју кућу разурио?"
0010    А бесједи Пивљанин Бајо:
0011    "Браћо моја, шездесет ускока,
0012    "Све ћу вама по истини казат’.
0013    "Кад сам кућу у Пиву имао,
0014    "Имао сам агу старешину,
0015    "По имену Копчић-Асан-агу.
0016    "Асан зове рају сиротињу,
0017    "Да му косе зелену ливаду.
0018    "Сакупио педесет косаца,
0019    "Мене Турчин звао за козбашу.
0020    "Сви му косци рано долазили,
0021    "Ја му јесам доцкан долазио,
0022    "А ага се на ме наљутио,
0023    "Ђе му нема пред косце козбаше,
0024    "Па ми ружну ријеч проговара:
0025    ""Курве сине, Пивљанине Бајо,
0026    ""Што с’, ђауре, тако одоцнио?"
0027    "Па потеже плетену канџију,
0028    "Удари ме ага Асан ага.
0029    "Колико ме Турчин ударио,
0030    "Пуче кожа, и потеже крвца.
0031    "Мене, браћо, зазор и срамота
0032    "Од јунака педесет косаца,
0033    "Ђе гледају чудо у ливади.
0034    "Скидох косу са рамена мога,
0035    "Која ми се бјеше придесила,
0036    "Па удари агу Асан-агу
0037    "По довату и агину врату,
0038    "Посјеко му са рамена главу,
0039    "Уграби му двије пушке мале,
0040    "И Турчину бистра џевердара,
0041    "Па утеко у Морачу тврду,
0042    "Ђено Срби јесу соколови,
0043    "За Турчина никад и не маре,
0044    "А још мање за цара турскога."