Перит паша и Шпербановић

Перит паша и Шпербановић

0001    Фалио се паша Перит паша:
0002    ”Та купићу лађу ораову,
0003    ”И на лађи весла шимширова,
0004    ”А на веслу возаре јунаке,
0005    ”Возићу се Савом до Дунава,
0006    ”А Дунавом до мора сињега,
0007    ”Погубићу бана од Шпербана,
0008    ”Заробићу од Шпербановића,
0009    ”Водићу га собом не једеку,
0010    ”Носићу га место Бајној Луки. ”
0011    Што с’ фалио то је урадио.
0012    Купио је лађу ораову,
0013    И на лађи весла шимширова,
0014    И на веслу возаре јунаке,
0015    Возио се Савом до Дунава,
0016    А Дунавом до мора сињега,
0017    Погубио бана од Шпербана,
0018    Заробио од Шпербановића,
0019    Води њега собом на едеку,
0020    Носи њега место Бајној Луки.
0021    За њим иде мила стара мајка,
0022    Беседи јој пеша Перит паша:
0023    ”Ао госпојо, од Шпербановице,
0024    ”А јеси ли трудна и уморна? ”
0025    Ал’ беседи стара мила мајка:
0026    ”Господару, паша Перит паша,
0027    ”Да се мени нагледати сина
0028    ”Нит’ би била трудна ни уморна. ”
0029    Ао госпојо, од Шпербановице,
0030    ”Кад си тела нагледати сина,
0031    ”Камо паши госпоцки дарови;
0032    ”Камо паши два коња кована,
0033    ”Два пашића до два буздована,
0034    ”Пашиници сребрну синију,
0035    ”Око које може вечерати
0036    ”Триста деце турског јаничара. ”
0037    Брз’ помаче мила стара мајка,
0038    Паши даде два коња кована,
0039    Два пашића до два буздована,
0040    Пашиници сребрну синију,
0041    Око које може вечерати
0042    Триста деце турског јаничара.
0043    Још беседи паша Перит паша:
0044    ”Ао госпо, од Шпербановице,
0045    ”Још се не мо’ш нагледати сина.
0046    ”Сагради ми дворе на стубове,
0047    ”И јан-куће, ди гости долазе,
0048    ”Безистене, ди седе трговци. ”
0049    Брз’ помаче мила стара мајка,
0050    Сагради му дворе на стубове,
0051    И јан-куће ди гости доходе,
0052    Безистене, ди седе трговци,
0053    И калдрму прико Бајне Луке.
0054    Кад се мајка нагледала сина,
0055    Онда оде белом двору своме.
0056    Ал’ беседи од Шпербановићу:
0057    ”Господару, паша Перит паша,
0058    ”Цени мене пошто није цена,
0059    ”Ишти благо, што је теби драго,
0060    ”Пуштај мене милој мојој мајци. ”
0061    Ал’ беседи паша Перит паша:
0062    ”Бре ценићу те, пошто није цена,
0063    ”Иштем благо, што је мени драго.
0064    ”Даћеш мени са мора галију,
0065    ”Што ј’ у њојзи думен од калаја,
0066    ”А катарка од сувога злата,
0067    ”А једеци од свиле зелене,
0068    ”А у њојзи јелен думанџија. ”
0069    Ал’ беседи од Шпербановићу:
0070    ”Авај мене и до Бога мога;
0071    ”Кад ја немам сад порука за се,
0072    ”Порук ми је један Бог на небу,
0073    ”И Еклене верна слуга твоја. ”
0074    Мало му је паша Перит паша,
0075    Мало му је рока оставио:
0076    Један месец и једну недељу,
0077    Док дотера са мора галију.
0078    Прође месец прође и недеља
0079    А кад било прид ноћ у недељу,
0080    Пак беседи паша Перит паша:
0081    ”Од’ , Еклене, верна слуго моја,
0082    ”Како хоћеш јунак да погинеш,
0083    ”Кроз другога да изгубиш главу. ”
0084    Ал’ погледа млада пашиница
0085    И беседи паши Перит паши:
0086    ”Погледај де, паша Перит паша,
0087    ”Ди се роди сунце од запада. ”
0088    Ал’ беседи паша Перит паша:
0089    ”Ао госпо, луда пашинице,
0090    ”Није оно од запада сунце,
0091    ”Већ је оно са мора галија,
0092    ”У галији од Шпербановићу. ”
0093    Кад придаде од Шпербановићу,
0094    Придаде се паши Перит паши,
0095    Јелену је врло жао било,
0096    Занијао на мору галију.
0097    Ал’ беседи од Шпербановићу:
0098    ”Дур, јелене, не нијај галије,
0099    ”Боље ће ти бити код Турчина,
0100    ”Нег’ код мене луда каурина,
0101    ”Каурина твога душманина. ”
0102    Навезе се на то море сиње
0103    Пак онда је паши пркосио:
0104    ”Лепу с’ тицу био уватио,
0105    ”Ал’ ниси знао очупати перја. ”
0106    Удари се паша по колену,
0107    Како ми се лако ударио,
0108    Скерлет чоја пукла на колену.
0109    ”Што ти дадо два коња кована,
0110    ”Два пашића до два буздована,
0111    ”Пашиници сребрну синију,
0112    ”Око које може вечерати
0113    ”Триста деце Турак’ јаничара,
0114    ”То су мени моје сестре дале.
0115    ”Што сагради дворе на стубове,
0116    ”И јан-куће ди гости доходе,
0117    ”И калдрму прико Бајне Луке,
0118    ”То су мени моји јујци дали.
0119    ”Што ти дадо са мора галију,
0120    ”Што ј’ у њојзи јелен думенџија,
0121    ”И катарка од сувога злата,
0122    ”И једеци од свиле зелене,
0123    ”И у њојзи думен од калаја,
0124    ”Те су мене моје тетке дале,
0125    ”У бабино ни дирнуо нисам. ”
0126    Удари се паша по колену,
0127    Те тако се лако ударио,
0128    Скерлет чоја пукла на колену.