Марко Краљевићи и змај

Марко Краљевићи и змај

0001    Синоћ Марко вечерао с мајком
0002    Комад круха и главицу лука
0003    И попио један чабар вина.
0004    Кад им вино угријало тило,
0005    Поче Марко бесидити с мајком:
0006    ”Ој старице, мила моја мајко!
0007    Јеси ли се икад поплашила
0008    Од Турака или од ајдука,
0009    Или икад икаквог јунака?”
0010    Унда мајка одговара Марку:
0011    ”Нисам никад, драго дите моје!
0012    Ни Турака, нити сам ајдука,
0013    Нит сам икад иједног јунака,
0014    Него кас си на војницу поша,
0015    Унда сам се, дите, поплашила.”
0016    Тада Марка упитала мајка:
0017    ”А ти Марко, моје дите драго!
0018    Јеси ли се икад поплашио?”
0019    Старој мајци одговара Марко:
0020    ”Нисам ти се више поплашио,
0021    Него једном, моја мила мајко!
0022    Кад с’ ожени Сибињанин Јанко.
0023    Јанко мене позва у сватове,
0024    Био њему за дивера младог.
0025    А кад тамо цури доходисмо,
0026    Пировасмо недиљицу дана.
0027    Кад хтијасмо двору полазити,.
0028    Отолем се здраво подигосмо,
0029    Један другом вином наздрависмо.
0030    Испрати нас дивојачка мајка
0031    И извади врана од мејдана:
0032    ” ”Ево теби, Краљевићу Марко!
0033    Ево теби врана од мејдана
0034    И ево ти јабуку од злата,
0035    Придај Јанку моју мизимицу.
0036    Кад будете гори у Сколове,
0037    Гдино мајке јадикују синке,
0038    Изаћ хоће змаје су три главе,
0039    Су три главе и шестерим крилим.
0040    Када првим он омахне крилим,
0041    Сви ће свати на замљицу пасти.
0042    Када другим он омахне крилим,
0043    Сви ће свати листом изгинути.
0044    А кад трећим он омахне крилим,
0045    Нит је свата, нит од свата гласа,
0046    Тад он хоће цуру прихватити.” ”
0047    Отолем се здраво подигосмо.
0048    Кад бијасмо гори у Сколове,
0049    Гдино мајке јадикују синке,
0050    Повирује змаје су три главе,
0051    Су три главе и шестерим крилим.
0052    Првим ми је путем замахнио,
0053    Сви су свати на земљицу пали.
0054    Другим ми је путем омахнио,
0055    Сви су свати листом изгинули.
0056    Кад је трећим путем омахнио,
0057    Ошину ме, моја мила мајко!
0058    Ошину ме баш по бедри ливој,
0059    Заболи ме моја нога лива.
0060    Тада сам га ћордом ударио.
0061    Како сам га лако ударио,
0062    Три сам њему крила окинуо.
0063    Кад сам другим путем замахнио,
0064    Лоша ми је срића прискочила,
0065    У пуцу ми ћорда искочила.
0066    Мали ми је Бог и срића дала,
0067    Уз цуру се ћорда пригодила,
0068    Што су браћа секи обисили,
0069    Да кад дође Сибињу б’јелому,
0070    Да дарује свог дивера младог.
0071    С том сам ћордом змаја погубио.
0072    Више сам се, мајко, уморио,
0073    Док сам цури свате сакупио,
0074    Него што сам змаја погубио.
0075    Здраво јесмо двору доходили,
0076    Здраво прида Јанкову дивојку,
0077    Пировали недиљицу дана.”