О повељи цара Стефана Душана о цркви св. Николе у Добрушти [1334.]

Материјал за овај рукопис je је преузет из:

Повеља краља Стефана Душана о цркви Светог Николе у Добрушти : (мај 1334) / Жарко Вујошевић // Стари српски архив. ISSN -1451-3072. 4 (2005) 51-67.

Повеља краља Стефана Душана о цркви светог Николе у Добрушти (мај 1334)

Краљ Стефан Душан обнавља цркву Св. Николе у Добрушти код Призрена, утврђује њено властелинство и потчињава га манастриру Хиландару. Оригинални акт сачињен је у мају 1334, а сачувана је највероватније његова нешто млађа хиландарска прерада.

Повеља краља Душана о обнови цркве Св. Николе у Добрушти и заснивању њеног властелинства написана је на пергаменту димензија 364 х 620 мм (по Д. Синдику), црним мастилом и лепим уставним писмом у 48 редова (рачунајући и потпис). Крст на почетку, иницијал, киноварна слова и потпис изведени су црвеним мастилом. Последња два реда текста улазе у потпис, први тако што прелази једно надредно слово, а други тако што прелази титле и додирује врхове слова. Формула датације недостаје, тако да у литератури налазимо различита мишљења о времену издавања ове повеље. Печат није сачуван; остала су четири ромбична прореза, вероватно предвиђена за sigillum pendens. Према досадашњим истраживањима, реч је о оригиналном акту, који је издат почетком владавине краља Душана. Могуће је ипак да примерак којим располажемо представља нешто млађу хиландарску прераду.

Повеља је веома добро очувана. Налази се у архиву манастира Хиландара под бр. 24, топографска сигнатура А 1/7.

Жарко Вујошевић