UBLI

Atribucija

Istorijat

Često ime za mesta u krševitim predelima (apelativ ubli „udubljenje sa vodom, bazen, vrtača ispunjena vodom”). Pesme pominju u Crnoj Gori tri naselja sa ovim imenom:

Epski kontekst

1. Čevski Ubli (Vuk VIII, 68) – selo nedaleko od Kčeva, 25 km južno od Nikšića; pesma u njima pominje Ristu Gardaševića;
2. Piperski Ubli (Vuk VIII, 22, 23) – selo u Piperima severno do Podgorice; nedaleko od njega je crkva sv. Jovana iz XVI v., ispred koje je 1614. patrijarh Jovan održao zbor glavara. Pesme u njima pominju Jovana Janjića i Jovaša Golubova u kontekstu piperske osvete Turcima za Jovanovu smrt;
3. Kučki Ubli (Vuk VIII, 73; Vuk IX, 10, 11) – selo u blizini Meduna severno od Podgorice; pesma u njima pominje Lazarevog Punišu.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss