TRMBAS

Atribucija

Geografski položaj

43° 59’ N, 20° 57’ E   
Selo u Srbiji, kod Kragujevca.

Epski kontekst

Pominje se u SANU IV, 48 u kontekstu Vučićeve bune 1842. kao selo u kojem živi Filip Ćurčić (vide ).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [400]  cobiss