AVALA

sl1

Žrnov na Avali , srušen 1934

sl1

Avala 1860

Istorijski nazivi

Žrnov, Žrnovan, Czarnow, Zenowz, Cernovicium, Gernovo

Etimologija

Havala – tur. ‘mesto, uzvišenje koje dominira okolinom’; Havale – arap. ‘breg, uzvišenje’; često se tako zove utvrđenje koje dominira nekim gradom.
Stsrp. Žrьnovь, Žrьnovanь, Žrvovanь XV v. (Даничић 1, 342), verovatno po vodeničnom kamenu: psl. *žьrny, žьrnve, s.‑h. žrvanj (Skok III 685 d.; ЕРСЈ 46). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

44° 25’N, 19° 55’E   
Do XX v. srednjovekovni grad, danas planina u Srbiji.

Istorijat

Tursko ime za stari grad Žrnov (ili Žrnovan), južno od Beograda, koji se pod starim imenom javlja još i u XV i XVI v. (recimo na geografskim kartama Paola Santinija, Frančeska Roselija, Marka Beneventana i drugih). Zanimljivo je da se kod stranih autora javlja kao Žrnov čak i kad se naglašava da je pod Turcima: „Gernouo, guardia de Turchi” (Martellus Germanus, kraj XV v.). Turci su ga u početku zvali još i Gözelce (gözel ‘lep’).
Hodi-paša je obnovio srednjovekovni grad 1442. i 1458. posle neuspelog napada na Beograd. „Od ruševina srednjovekovnog gradića Žrnova, koji dobi ime Avala, Turci podigoše pravu razbojničku kulu, olovom pokrivenu. Odatle su gospodarili beogradskom okolinom, koju behu gotovo opustošili”.* I taj turski grad pominje se u starim srpskim pisanim spomenicima: godine 1515. maja 6. „razbi Balilь begь Janoša herdeljskoga vojevodu podь Havalomь”.** Posle pada Beograda 1521. grad na Avali izgubio je raniji značaj, a konačno je napušten u XVIII v.
Ruševine grada dignute su 1934. u vazduh da bi se na tome mestu sagradio spomenik ratnicima iz 1914–1918. (današnji Spomenik neznanom junaku koji je, prema projektu Ivana Meštrovića, podignut 1938).

Epski kontekst

U pesmama se pominje i kao (zelena) planina (Vuk II, 93, Vuk II, 95), a u SM 145 junak je izvesni „od Avale Rade”.

Epski junak Porča od Avale
Po Evliji Čelebiji, istorijska ličnost koja je na tom mestu živela u XV v. U svojim putopisima, Čelebija navodi da je na grobu Gazi-Porče, po njegovoj izričitoj želji, zasađeno retko drvo (pistacija), i da je s vremenom taj grob zajedno sa drvetom postao mesto hodočašća za muslimansko stanovništvo.

Još i: selo Žrnovan u srednjovekovnom Kučevu; srednjovekovni grad Havala u Bosni, na levoj obali Une iznad Kulen-Vakufa prema Staroj Ostrovici podignut u XVIII v.

Literatura

bookРадонић, Јован: Путовања Евлије Челебије по српским и хрватским земљама, Годишњица Николе Чупића, 1910, XXIX, 33-101; 1911, XXX, 259-291; 1912, XXXI, 233-297.  [82 (nap. 51)]
book1903Николић, Ристо Т.: Околина Београда. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник 5, Насеља српских земаља II.  [907*]
book1950Дероко, Александар: Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд.  [101-102]  cobiss
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1974Зиројевић, Олга: Турско војно уређење у Србији (1459-1683), Историјски институт, Београд.  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:342; 3:406**]
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [329 (nap. 18, 24)]  cobiss
book1985Каниц, Феликс Филип : Србија, земља и становништво: од римског доба до краја XIX века, 1-2, Београд: Српска књижевна задруга: Рад, 1985.  [I]
book1986Калић, Јованка: Најстарија карта Угарске Tabula Hungariae, Зборник радова Византолошког института XXIV-XXV, 423-435.  cobiss
book1991Томовић, Гордана: Територија Србије на картама до 1600. године, Србија и суседне земље на старим географским картама, Галерија Српске академије наука и уметности 70, 34-36  cobiss
book2003Крстић, Александар: Кучево и Железник, у светлу османских дефтера, Историјски часопис XLIX, 139-161.
book2004Миљковић-Бојанић, Ема: Смедеревски санџак 1476 – 1560, земља – насеља -становништво, Историјски институт, Београд  cobiss