ŠUICA, Šujica

sl1

Selo Šuica, pod planinom Malovan

Etimologija

Od *šujь ‘levi’ (Скарић 1937, 42; Skok III 421), up. Lijeva Rijeka. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

43° 50’ N, 17° 10’ E   
Selo u Bosni.

Istorijat

Smešteno je na drumu Kupres–Livno, na malom Šujičkom polju, u opštini Duvno (sada Tomislavgrad), na granici sa Hercegovinom. U doba o kome se peva, imala je status kasabe.
Kod Vuka u Rječniku pominje se samo kao planina u Bosni blizu Kupresa, ali u komentaru uz Prvu knjigu (lirske pesme), kod broja 730, Vuk navodi Pavla Karano-Tvrtkovića po kome je Šuica selo, a Malovan planina u njegovoj blizini. Kod Skarića se beleži kao lokalitet u nekadašnjoj župi Zemljanik i kao ime reke u zapadnoj Bosni.

Epski kontekst

Pominje se (MH III, 4) u kontekstu pohoda Hasan-paše Predojevića na Bihać i konačnog pada ovog mesta u turske ruke 1592.

Literatura

book1937Скарић, Владислав: Жупа Земљаник и стара нахија Змијање, Гласник Земаљског музеја у Сарајеву XLIX, 37-53.  [42]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [391]  cobiss
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [136, nap. 63]  cobiss