ŠTURLIĆ, Turlić

sl1

Šturlić, panorama

sl1

Šturlić, selo

Istorijski nazivi

Sturlić

Atribucija

Šturlić

Turlić

Geografski položaj

45° 3' N, 15° 46' E   
Grad u BiH. Nalazi se 11 km od Tršca, a 27 km od Cazina.

Istorijat

Ime je dobio po plemićima Šturlićima (pominju se 1459, 1493, 1530). Posada ga je napustila 1577, a Turci su ga zauzeli i utvrdili pre septembra 1636. Ubrzo potom su ga i izgubili, pa ponovo osvojili 1653. i izgubili, da bi ga 1670. konačno zauzeli i zadržali.

Epski kontekst

Pominje se samo u muslimanskim pesmama, kao mesto na putu između Udbine i Kladuše (MH IV, 37, 41), i to po braći Šejtanovićima: „od Šturlića dva Šejtanovića”, odnosno «đeca Šturličani» (EH 4, 11).

Literatura

book1943Lopašić, Radoslav: Bihać i bihaćka krajina, 2. izd. Zagreb.  [221-222]
book1953Kreševljaković, Hamdija: Stari bosanski gradovi, Naše starine I, Sarajevo.  cobiss