ŠTITOVO

Atribucija

Geografski položaj

Katun u nahiji Rovca (Crna Gora).

Istorijat

U popisu Hercegovačkog sandžaka 1477. pominje se kao džemat kneza Vuksana.
Kod Vuka u Rječniku: „planina do Lukavice (k jugu).”

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu pipersko-turskog sukoba oko ovaca (Vuk VIII, 23) i kao mesto za koje se vezuju proročanski snovi - bilo da se ono samo sanja (SM 135), bilo da se onaj koji sanja nalazi na njemu:

Sanak snila mlada popadija,
baš sokola popa Radovića
iz krajičkog sela Martinića,
san sasnila na ravno Štitovo (SM 61:1–4).

San se realizuje kao bitka na Martinićima 1832. u kojoj Crnogorci poraze snage skadarskog valije Namik Halil-paše.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss