ŠTITARICA

sl1

Štitarica

Atribucija

Geografski položaj

42° 55' N, 19° 31' E   
Selo u Crnoj Gori.

Istorijat

Nalazi se na istoimenoj reci, između Kolašina i Mojkovca. Sastoji se iz Gornje i Donje Štitarice, ispod planine Sinjajevine.
U doba o kojem peva ova pesma, bila je pod turskom vlašću.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu napada Moračana na Kolašince:

Ja bih ovu vojsku okrenuo
Na našega staroga krvnika,
Krvavome gradu Kolašinu,
Koji su nam mnogo jada dali,
Da na jedno selo udarimo,
Na prostranu Štitaricu ravnu,
Da krvničke kuće poharamo
A živijem ognjem zavatrimo,
Okupimo roblje i pljenove,
A bijemo boja s junacima (Vuk IV, 53:95–104).

Još i: selo kod Vučitrna na Kosovu (Srbija).

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [390]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:48, 491]
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 3]  cobiss