ŠPERBAN

Atribucija

Geografski položaj

Neutvrdiva ubikacija.

Epski kontekst

U pesmi (Vuk VI, 77) Šperban je neki grad na Crnom moru, budući da se do njega dolazi Savom do Dunava, i Dunavom do mora. Predimenzionirano bogatstvo bana od Šperbana odgovara folklornim predstavama o fantastičnoj orijentalnoj raskoši Levanta.