ŠENĐINI, Šinđonaško selo

sl1

Sv Jovan Vladimir (990-1116)

Istorijski nazivi

Shengjini, Shen Gjon

Atribucija

Geografski položaj

41° 22' N, 19° 56' E    
Grad u Albaniji, 6,5 km j/i od Elbasana.

Epski kontekst

Vuk IX, 32 ga pominje kao jedno od albanskih sela koja su Turci osvojili i zapalili.

Manastir sv. Jovana Vladimira (Šinđon)
Nalazi se u mestu Šenđini („Šinđonaško selo” u pesmi). Manastir je u XIII v., u dolini reke Škumbe, izgradio vizantijski car Mihailo Paleolog za mošti svetog Jovana Vladimira koje su dotle ležale u manastiru Prečista Krajinska, a tokom burne istorije Zete i Albanije više puta bile premeštane u Drač, Skadar i nazad. (Od 1995. mošti svetoga leže u pravoslavnoj crki u Tirani.) Manastir je temeljno obnovljen 1381–1383, a grad Elbasan je osnovan skoro sto godina kasnije.


Literatura

book2003Марјановић, Чедомир: Свети Јован Владимир , Подгорица : ЦИП, 2003. - 124 стр.  cobiss