ŠARENCI

Atribucija

Geografski položaj

Selo u BiH.

Istorijat

Nalazi se u Rudinama (Hercegovina), blizu Bileće.

Epski kontekst

Pesma (Vuk IV, 14) ga pominje kao selo Krsta Kresojevića koji se uzima u najam da ubije Uskoka Karimana, Turčina iz Trebinja.
Isti toponim, u jednini, javlja se u pesmama kao planina : Pak ih ćera Šarencu planini (SANU IV, 24:81).

Literatura

book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [511]