210

 

Вино пије Димитрије                                     е = је                     і = и

у Солину белу граду.                                    бѣлу (ѣ = е)

Глас допаде Димитрију:

"Зле си сео, Димитрије,

зле си сео и попио!

Похара ти цар Костантин

Светој Гори манастире                                 и = ј

и одведе цар Костантин

владике и патријархе,

проигум`не и ђаконе,                                    ћ = ђ

и однесе цар Костантин

много благо манастирско."

Скочио је Димитрије

те он пише ситне књиге.                                              ни = њи

Једну пише, другу шиље

светлом цару Костантину:                                         свѣт`лѡм (ѣ = е)

"Хе ти, царе Костантине,

повраћај ми патријархе,

патријархе и владике,

проигум`не и ђаконе,

много благо манастирско!

Ако ли ми не повратиш

послаћу ти три небеске,

три небеске војводе.                                                    і = ј

Једнога ћу војводу

Михаила аранђела,

другога ћу војводу

ах, Илију Громовника,

трећега ћу војводу                                                         трећѥга (ѥ = е)

Николаја помоћника.                                    ю = ја

Михаил ће арханђеле

он ће својим мачом сећи;                                            и = ји                     сѣћи (ѣ = е)

ах, Илија Громовниче

љутим громом ударити;

Николају помоћниче

издалека помагати."

Припаде се цар Костантин

те поврати Димитрију

патријархе и владике,

проигум`не и ђаконе,

много благо манастирско.

Јоште пише ситну књигу

те ју шиље Димитију:

"Тако ми бога, Димитрије,

да ми скупиш многу војску

од истока до запада

ја се не би` припануо                                     пріпаднуѡ = припануо

од те силне многе војске

како сам се припануо

од ове три војводе:

од оштрога љута мача

од светога Арханђела,

и од грома Илинога,

од светога Николаја.                                                    свѣтога (ѣ = е)