181

 

Шатор пење Краљевићу

на вучјему вијалишту                                    виалищу = вијалишту (а = ја)

на виловском игралишту.

К њему дојде бјела вила                                             и = ј                       бѣла (ѣ = је)

паке Марку говорила:

"Не пењи шатор, дели Марко,                   пегни = пењи (гн = њ)

на нашему игралишту

на вучијему вијалишту,                                е = је                     ві`алищу (і = и) (а = ја)

јер ако га и разапнеш

ја ћу доћи бјела вила                                     бѣла (ѣ = је)

те ћу теби обрезати

све конопце о шатору

јоште ћу ти устрелити

срце коња најбољега."                 срдца = срце (рдц = рц) (а = е)  и = ј        ле = ље

Паке вели дели Марко:

"Богм` ако ћеш, бјела вило,                                        бѣла (ѣ = је)

усести ћу јошт бољега                                  ѡ = јо

тераћу те, бјела вило,                                   бѣла (ѣ = је)

од планине до планине

гди те стигнем, бјела вило,                                         бѣла (ѣ = је)

очи ћу ти извадити."

Пак разапе шатор Марко

и дојде му бјела вила                                    бѣла (ѣ = је)

обреза му све конопце                                ч = ц

све конопце о шатору

и устрели срце коња

срце коња најбољега

пак побиже бјела вила.                                 бѣла (ѣ = је)

Седе Марко бољег коња

те он тјера бјелу вилу                                    тѣра (ѣ = је)                       бѣлу (ѣ = је)

од планине до планине

када њу је састигао,

очи њојзи извадио.                                                       ноиси = њојзи (но = њо) (с = з)