172

 

Или грми, ил` се земља тресе,                                  I = И                      к = г                       з = с

или се бије море о мраморје?                    е = је           омраморі`е = о мраморје (і`е = је)

Нити грми нит` се земља тресе,

нити се бије море о мраморје,

већ пуцају на Книну топови.                                      пуц`цаю = пуцају

Турци бију Книна бијелога,                                        бѣлога (ѣ = ије)

Турци бију, каури не даду,                                                        гаури = каури (г = к)

већ мало понадбише Турке,                                      поднабише = понадбише (дна = над)

млого пусто робје задобише                                      і`е = је

три хиљаде и седам стотина

и прид робјем Црничић Алагу.                                  цер = Цр              алаку = Алагу (к = г)

Али је курвић лијепи пристао                     н = ћ            лѣпи (ѣ = ије)                    прѣстаѡ (ѣ = е)

црн му мустаћ по рамени пао.           мѡстачъ = мустаћ (ѡ = у) (ч = ћ)    реМени (е = а)

Тад вели дужду од Млетака:                     таи = тад (и = д)               дущу = дужду (щ = жд)

"Водите робје Сплиту на галије,                                               і`е = ије

ал` не водите Црничић Алаге

метните га у тавницу моју

нек тавнује докле и не умре."

Јошт не прошла ни година данах,

стиже књига Црничић Алаги

од Врхгорца града бијелога                                       врхъ горица = Врхгорца               бѣлога (ѣ = ије)

од његове старе јауклије:

"Драга душо, Црничић Алаго,

мене просе на четири стране,

али сам чула да си у животу

чекаћу те, удават се нећу."

Другу пише Црничић Алаго:

"Бог те убио, лијепа дјевојко,                    лѣпа (ѣ = ије)          дѣвоіка (ѣ = је) (і = ј) (а = о)

што ме чекаш, те се не удајеш!

Мене дужду не да на откупе,

већ се удај, а не чекај мене."                                    и = ј

Када чула лијепа дјевојка,                                                         лѣпа (ѣ = ије)          дѣвоіка (ѣ = је)

она другу књигу бјелу пише,                                     бѣлу (ѣ = је)      

те ју шиље дужду млетачкому:

"Поочиме, млад дужду млетачки,

пошаљи ми Црничић Алагу.                                       ли = љи

Ако ли га мени послат нећеш,

пошљи мени негве Алагине                                        нек`бе = негве (к = г) (б = в)

да ја просим од града до града

да Алаги купим дуговање."                                                       ні`е = ње

Књигу гледа дужду од Млетака,

књигу гледа, ал` се врло смије,

пак смијући бјелу књигу пише:                                 бѣлу (ѣ = је)

"Поћеримо, лијепа дјевојко,                                       лѣпа (ѣ = ије)          дѣвоіко (ѣ = је)

навези ми коњу абаију                                                абаилю = абаију/ абалију?

каконо си Алагине везла                                                            с = з

пустићу ти Црничић Алагу."

Књигу гледа лијепа дјевојка                                      лѣпа (ѣ = ије)          дѣвоіка (ѣ = је)

када млада књигу разгледала

продала је рухо на делару

те купује и свилу и злато

паке скупи триест другарицах

паке везу коњу абаију                                                 абаилю = абаију/ абалију?

те ју везле по године данах

пак је посла дужду млетачкому.                                             д = т

Када дужду абалија дође                                                           абаилі`ѩ = абалија/ абаија?

те му она врло мила била

пак изведе Црничић Алагу,

изведе га из проклете куле,

те га даје на брзе бербере

да обрију и л`јепо га перу,                                                          лѣпо (ѣ = је)

пак на њега врже рухо турско

и даде му цио товар блага                                                         довар = товар (д = т)

пак му вели млад дужду млетачки:

"Иди, Алага, свом двору бијелу                                               бѣлу (ѣ = ије)

те ти узми поћериму моју

у Врхгорцу граду бијелому                                                        бѣлому (ѣ = ије)

да ти бог да и живот и здравје!"