159

 

Текла Сава куда и до сада

по њој се плави шајка лађа                               нои = њој      і = ј        ладиѩ = лађа (диѩ = ђа)

у лађи весла шимширова                                              ладі`и = лађи (ді = ђ)

и у лађи Бродарић Мустафа                  лаћи = лађи (ћ = ђ)    продарићъ = Бродарић

само <са> својом сестром драгом                               и = ј

она везе црним по бијелу.                                             цер = цр                    бѣлу (ѣ = ије)

Туда иде Смаил-паша с војском.

Забрину се Бродарић Мустафа

с ким ће јунак пашу привозити.                        прѣвосити (ѣ = и) (с = з)

Говорила Фатима сестрица:

"Драги братац, Бродарић Мустафа,

не брини се и не тужи тешко!                            ж = ш

С мене свлачи бјело и црљено,                                   бѣло (ѣ = је)                       

облачи, брацо, мрко и зелено,                          тц = ц             мер = мр

ја ћу с тобом пашу привозити."                         прівосити = привозити (і = и) (с = з)

То је Мујо тешко дочекао,                                              е = је

свлачи <са> сестре бјело и црљено,               бѣло (ѣ = је)

а облачи мрко и зелено

и <са> сестром је пашу привезао.

И када је пашу привезао

онда вели паша господине:                                           пашо = паша (о = а)

"Тако ти бога, Бродарићу Мујо,

или је Ибро твој вјерни слуга,                           Iпро = Ибро (п = б)     вѣрни (ѣ = је)

или је Ибро твој мили братац?"

Говорио Бродарић Мустафа:

"На милост ти, паша господине,                                   милѡсти = милост ти        б = п

није Ибро моја вјерна слуга,                             вѣрна (ѣ = је)

већ је Ибро мој драги братац."                          веће = већ је

Онда вели паша господине:

"Ако бог да, Бродарић Мустафа,

те се паша здраво вратим с војске                             звоиске = с војске (з = с)

у тебе ћу учинити конак                                      тебићу = тебе ћу (и = е)

ради браца твога Ибраима."                              ипраіма = Ибраима

Војевао за годину данах

и здраво се повратио натраг,

повратио из војске цареве

у Мустафе је конак учинио                                            мустафи = Мустафе (и = е)

јер је знао да је дјевојчица                                            дѣвоічица (ѣ = је)

и однео Фатиму дјевојку                                    дѣвоіку (ѣ = је)

Муји даде три товара блага.