ЕР 158

 

Јездио је сејмен паша Рамо семень = сејмен е = је

покрај б'јела двора диздарева и = ј бѣла (јат = ије) ст = зд

пушка му је од сребра кована е = је

а везмета од сухога злата.

Гледала га ћерца диздарева

гледајући мајку дозивала: а = и i= ј

Погледај де, мила мајко моја, т = д

куда језде пашини сејмени

и прид њима сејмен паша Рамо. н = њ

Пушка му је од сребра кована

а везмета од сухога злата. с = з

Да л'јеп ти је, моја мила мајко, лѣпь (јат = ије) а = о (вокатив)

ех да би ми бог и срећа дала срѣћа (јат = е)

и у срећу сејмен паша Рамо, оу = у

од пушке би сабџаге ковала, чп = бџ а = е

од везмета под гроцем ђердан. криѡцем = гроцем ћ = ђ

То слушао сејмен паша Рамо:

Почекај ме, ћерца диздарева,

почекај ме, ћерца, до јесени

те се здраво вратим с ове војске, зове = с ове

хоћу те узет за вијерну љубу. вѣрну (јат = ије)

Бог му даде и срећа јуначка

војевао ц'јелу годиницу цѣлу (јат = ије)

и она је њега почекала.

Он се здраво повратио с војске, з = с

повратио са војске цареве, ц' = ца

и узео ћерцу диздареву.

А што рекла ћерца диздарева,

од пушке му ковала сабџаге,

од везмета под гроцем ђердан.