149

 

Три су браца у милости расла                                тц = ц

једно ми је Јанковић Стојане,                                е = је

а друго је братац Станисаве,                                  станисое = Станисаве (ое = аве)

и треће ми је дијете Завиша.                      дѣте (ѣ = ије)                       савиша = Завиша (с = з)

Говорио братац Станисаве:

"О Стојане, мој мили браине,                                и = ј                і = и

ходи, братац, да те оженимо

јал` од <бана>, јал` од ђенерала,                            иелъ = јал (ие = ја)    ћ = ђ

јал` од дужда млетачкога."                                     щ = жд

Говорио Јанковић Стојане:

"Драги братац Станисаве,

што ће мени курве Латинкиње!

Купи ми три стотине пјешацах                             е = и               а = е    пѣшацах (ѣ = је)

триста пјешац`, а триста катана                             пѣшацъ (ѣ = је)

пак иди ш њима бијелу Коњицу                           ни = њи          бѣлу (ѣ = ије)                 нъі = њи

јербо онди има Осман-беже

и у њега кажу л`јепу љубу                                     лѣпу (ѣ = ије)         

ако бог да те ми добијете                                       добиете = добијете (е = је)

а ја ћу се ш њоме оженити."                                   но = њо

То <је> њега братац послушао

и отиде братац Станисаве

и узима три стотин` пјешаца                                 пѣшаца (ѣ = је)

триста пјешац и триста коњика                             пѣшацъ (ѣ = је)

и отиде бијелу Коњицу                                          бѣлу (ѣ = ије)

и бог даде и срећа јуначка                                      срѣћа (ѣ = ије)

и бијели Коњиц поробише                                    бѣли (ѣ = ије)

и Осману жену одведоше

доведоше у бјела Мостара                                      бѣла (ѣ = је)

по имену Јанковић Стојану

и Стојан ју узео за љубу.