ЕР 68

 

 

Тамбур бије челебија Мујо е = је п = б i= и и = ј

пак уз тамбур лијепо попјева лѣпо (јат = ије) попѣва (јат = је)

уза сваку ријеч припијева: рѣч (јат = ије) прѣпѣва (јат = и; јат = ије)

Ево данас година девета

како дворим Ченгић Али-пашу шен'кићь = Ченгић б = п

нитко не зна јере сам дјевојка

а данаске сакрити не могу сь = са

расту дојци, црвен атлас пуца и = ј

срце иште, љубити се хоће

око ме се тканица распела

пустиле се мукадему ресе т = д з = с

кошуља се бјели под кафтаном бѣли (јат = је због стиха)

шарене се гаће под кошуљом

а бијеле се ноге под гаћама бѣле (јат = ије)

а на ноге жуте се пашмази. можда: пашмаге б = п

То зачуо Ченгић Али паша к = г

пак говори Ченгић Али паша:

Курво једна, челебија Мујо,

ево јако година девета

како двориш Ченгић Али-пашу

нитко не зна јере си дјевојка.

Донјеше му ђерђеф и преслицу: донѣше (јат = је због стиха) ћ = ђ в = ф

љепше преде челебија Мујо, лѣп'ше = љепше (јат = је)

љепше преде него пашиница;

љепше везе челебија Мујо,

љепше везе него пашиница.