ЕР 35

 

Колико се ја заклињао и заветова сь = за сьвѣова (јат = е)

да не пијем рујно вино и баш ракије, е = је и = ј i= и

да не јашем коња јоште неука, ж = ш

да не видим двор девојкин и черне очи. дѣвоiкинь (јат = е) i= ј

И напи се рујна вина и баш ракије

и узјах добра коња јоште неука.

Нанесе ме добар коњиц на девојкин двор

и ја видих двор девојкин и црне очи.

Ја дозвах девојчицу пред бела двора прѣд, бѣла (јат = е)

ја ју молим и заклињем да ме обљуби,

она ми се заклињаше: Не могу од мајке. i= ј

Кад довече мајка легне, хоће заспати, к = г с = з

ти менека у двор дођи, љубићу тебе. менѣга (јат = е) ћ = ђ

Кад то вече мајка легла и заспала,

јунак дојдох малој моми у беле дворе и = ј

и обљубих малу мому још нељубљену. л = љ